Potrzeba: 1000.00
Dotacje: 5.00%
Zbieramy do 2024-05-23
Zaloguj   Zarejestruj   Zasady   FAQ

Central Torrent ugoda użytkownika

Korzystanie z tej witryny oznacza cię akceptować jego okresy. Niech cię nie zraża żargon prawniczy, ale proszę odczytywać te warunki wykorzystania ostrożnie przed używaniem tej witryny internetowej. Ta ugoda użytkownika jest potrzebowana przeważnie do marki pewnej, że nasz dobry uczynek kładzenia całego tego świetnego czegoś na siatce uchodzi bezkarnie, i podkreślić tę publikację prawa nie są oddawane. "Patrzeć ale dotykać." Cel ma dla pan lubić oglądać te historyczne skarby w torrentbits witryna internetowa, nie zatrzymać ich zamknięty poza zasięgiem wzroku, ale okradanie zawartości tej witryny internetowej poważnie rozgniewa naszych hojnych dawców, którzy pozwolili ich rzadkim i cennym kolekcja zostać wyłożonym tu i zapisze narażać na niebezpieczeństwo nasz całkowity projekt, tak sprawiać przyjemność kontaktowi nas gdy możemy pomóc, albo jeśli pan ma pomysły około jak robić to lepiej, ale proszę nie wściekać się na nas dla tylko mogąc pozwolić pan widzieć, że te cudowne potoki do pan uzyskują pozwolenie na inne wykorzystanie ponieważ próbujemy robić interesy jak najlepiej możemy z technicznymi ograniczeniami, prawne wymogi, i nasza potrzeba by płacić rachunki zachować tę witrynę otwarty, i nie wysyłać nas rozprawiać bez pierwszego czytania nasz rozprawia strona. Jeśli pan nie ma zamiar być legalnie związany przez te warunki, bardzo proszę nie wchodzić albo używać tej witryny internetowej. To powiedziało, niech kontrakt zacznie się:

PRZEZ UŻYWANIE TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, WSKAZUJESZ NA SWOJĄ ZGODĘ NA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

DOZWOLONY WYKORZYSTANIE / POUFNA INFORMACJA / PRAWA & POZWOLENIA / OFICJALNE SPROSTOWANIE

ODNIESIENIE ON-LINE WYKORZYSTANIE TYLKO. KAŻDY DOSTĘP JEST PRZEZ POZWOLENIE TYLKO. TA PRYWATNA WITRYNA INTERNETOWA, KTÓRA JEST PRZEWIDZIAŁA NA ZEWNĄTRZ, ŻE GWARANCJA JEST FOR TWÓJ NATYCHMIASTOWY OSOBISTY EDUKACYJNY NIEKOMERCYJNY INTERNET OGLĄDAJĄCY TYLKO. POZWOLENIE FOR UŻYTKOWE I ZAPŁATA OPŁATY WYMAGANE FOR JEST CAŁYM INNYM WYKORZYSTANIEM. CZYTAĆ TEN CAŁY KONTRAKT PRZED UŻYWANIEM TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ.

dostęp ograniczony : Ta umowa licencyjna User End (" Agreement User") stypendia ty, osobiście i indywidualnie, nie - przenośny, nie - wyłącznie, nie - sublicensable, ograniczone pozwolenie, pozwalając dostęp tylko dla użycia natychmiast elektronicznie wyświetlacz zadowalają odzyskał od tej strony internetowej, zastrzeżone sobie prawa autorskie opublikowanie upoważniło "TorrentBits", zawierając ale nie ograniczony do wizualnych i dokumentalnych zasobów, używając przeglądarkę sieci w prawdziwym czasie do nie więcej niż jedna osoba jednocześnie dla osobistego, nie - handlowe, edukacyjne cele, dla użycia odniesienia tylko, podlegający ograniczeniom zaszedł naprzód tu. Przyznajemy tobie prawa zawarte w tym pozwoleniu, jeśli dostępny w twoim miejscu, z uwagi na twoją akceptację jego okresów i warunków, tak przez wykonywanie jakichś praw do pracy dostarczonej na tej stronie internetowej dostępu ograniczonego, przyjmujesz i uzgadniasz zostać związany bez ograniczenia zgodnie z warunkami i warunki tego Agreement User. Nie nabywasz żadnych praw posiadania do tej strony internetowej albo jakiegoś webpage, potoku, tekstu, danych, oprogramowania albo innej zawartości albo jakiejś porcji tego, w jakiejś formie, na tej stronie internetowej albo dostarczasz przez nas, których nie odsprzedasz albo inaczej transfer. Pozwolenie przyznało tu, by użyć potoków albo inna zawartość automatycznie skończy na twoim niepowodzeniu, by zastosować się do okresy tego Agreement User i wszystkie pieniądze były winnymi natychmiast będą płatny w określonym terminie i płatny, jednakże wszystkie inne zobowiązania i zaopatrzenia poniżej utrzymają się przy życiu. Wszystkie potoki są dla prywatnych nie - handlowych edukacyjnych celów podglądu tylko. Oprócz jak jawnie dopuścił, nie POBRAŁ ALBO SKOPIOWAŁ POTOKI OD TEJ STRONY INTERNETOWEJ! Studenci, którzy dotarli do wieku większości albo czyich rodziców i nauczyciele przyjęły tego Agreement User na ich sprawie nie jest przyznany opłata żadna naukowe pozwolenie pod okresami i warunkami tu, by użyć wybrany drukarza przyjaźnie "Favorite Torrents Homework" dla użycia schoolwork podczas aktualnego semestru, ale nie dla opublikowania, ani użycia internetu, ani dalej dystrybucja, przyznając pozwolenie tylko, by drukować pojedyncze kopie wybrany potoki dla ich pracy domowej, świadectwa szkolnego, albo plakatu. ( Poproś nas o pozwolenie użyć innych potoków dla pracy domowej.) Permission jest przyznany do wyszukiwarek internetowych, które są uczynione dostępnych do wszystkiego na Web bez opłaty, by umieścić w indeksie tekst tej strony internetowej, ale nie potoki i do przelotnie pokaz, ponieważ część poszukiwania wynika tytuł i zawartość tekstu etykietki meta opisu od stron sieci na tym miejscu, albo krótkim cytacie wiążącym się z okresami poszukiwania. Nauczyciele mogą drukować się bez modyfikacji dla klasa edukacyjnego użycia podczas aktualnego semestru, zgodnie z instrukcją, czterech stron potrzebnych, ponieważ "Great Race Railroad" Interactive Railroad Project i 4th Problem Grade Set, Questions i Skit, pod warunkiem że oni i ich szkolny przyjmują tego Agreement User. Wszystek inny dostęp, użycie, ujawnienie, reprodukcja, opóźnione użycie, redukcja do ludzki - dostrzegalnej formy, druk, kopiowanie albo oszczędność cyfrowych plików potoku albo innej zawartości, przeformatowując, współdzielenie dostępu do pliku, ładowanie dolne, załadowując, gromadzące, wystawiając, odzwierciedlające, składając do archiwum, nagranie, rozprowadzając, redystrybucja, repurposing, modyfikacja, przepisując, manipulacja, tworzenie pochodnych prac, tłumaczenia, albo produkty, upoważniające, sprzedaż, transfer, pokaz, publiczny występ, rozgłos, transmisja, nadając w telewizji, zgłaszająca, opublikowanie (w całym albo części) albo transmisja, czy przez http, ftp, pocztę elektroniczną albo jakiś inny protokół przesyłania plików i, czy przez elektroniczne środki albo inaczej, albo użycie przez inny niż indywidualni uczeni, albo handlowe użycie wymaga przed napisanego pozwolenia o właściciel praw(s) i płatności opłaty i surowe kary składają podanie o kradzież i nieupoważnione opublikowanie, które jest też zbrodnia. [Tak, wiemy, że myślisz, że wszystek ten legalese jest zupełnie śmieszny i myślimy tak także, ale też wierzymy, że to aktualne prawo niestety nakazuje, że to być zrobiony w ten sposób; So, jeśli wiesz lepszej, prostszej "prawnie poprawnej" drogi, mówią nam jak!] Each User i inna osoba(s) albo byt(ies) wchodzący do tego porozumienia ("You") zgadza się(s) by powstrzymać się od angażowania w, albo ułatwiając innych w jakimś takim nie pozwolonym dostępie albo użyciu. Uzgadniasz przenieść się i wyznaczyć do torrentbits.org, bez dodatkowego rozważania, jakichś praw, posiadania, albo tytułu, które możesz panować nasze imię(s), znak towarowy(s), potok(s) albo innej zawartości na tej stronie internetowej, nasza intelektualna własność, albo panował od nas albo wywiódł się od ten. Przez używanie tego miejsca, które zawiera bibliotekę NFOs, map, dokumentów i innej zawartości, oznaczasz twoją zgodę do te okresy użytkowania i reprezentujesz i zagwarantowujesz, że twoje działania zawierające ale nie ograniczony do twojego dostępu albo użycie nie osłabia, zmniejsza się, albo dyskutuje nasze intelektualne prawa do własności majątkowej w tej stronie internetowej i jego zawartości, uszkadza naszą reputację, albo przeszkadza w operacji strony internetowej torrentbits, więc nie będziesz mógł i pytamy, że proszę nie uzyskujesz dostępu do albo używamy tej strony internetowej, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie te okresy i warunki usługi. Twój dostęp do tej strony internetowej szczególnie jest uwarunkowany na twojej akceptacji naszych intelektualnych praw do własności majątkowej do tej strony internetowej i jego potoków i innej zawartości, zawierając ale nie ograniczony do naszego prawa, by zdecydować się i ograniczyć twoje opublikowanie albo inne użycie tego. Dalej zagwarantowujesz, że nie uzyskasz dostępu do albo użyjesz stronę internetową torrentbits albo jakąś zawartość, ani nieupoważnione kopie tego, albo usługi tego dla jakiegoś celu z naruszeniem tych Terms i Conditions i, że wszystka informacja, że dostarczasz do nas będzie prawdomówna i dokładna.

KLIK, BY PRZYJĄĆ: Jakiś dostęp, by albo użyj ta strona internetowa albo jego nazwa domeny Internet(s) albo adres IP(es), potok(s), albo zadowol, zawierając ale nie ograniczony do klikania (albo ekwiwalent) na jakimś łączu albo potoku (inny niż oglądnąć tę stronę sieci Agreement User), albo wysyłając łańcuch znaków "/ I_ACCEPT_the_User_Agreement /" do naszego serwera WWW, ponieważ musisz zrobić, by zyskać dostęp do naszych potoków, albo klikając na twoim wysyła guzik, by wysłać nam e-mail, albo podobne, który wszystko wskazuje i posiada znaczenie tak, że "I PRZYJMUJĘ" to porozumienie użytkownika i każde takie działanie wskazuje twój zamiar, by tym samym przymocować twój elektroniczny podpis temu porozumieniu i twojemu bezwarunkowemu uznaniu i akceptacji i porozumienie do wszystkiego okresy i warunków tu bez modyfikacji i, że to porozumienie dojdzie do skutku natychmiast; aby wskazywać, że "I SPADAM" po prostu nie zrobić żadnego użycia i zamknąć wszystkie okna tej strony internetowej. Dostarczony, jednakże, że nie możesz nie oglądnąć albo inaczej zrobić jakiegoś dostępu albo używasz tej strony internetowej w ogóle, chyba, że ty (albo twój stróż albo przedstawiciel ustawowy, który zgadza się na to porozumienie użytkownika na twojej sprawie) są zdolny wchodzenia do wiążącego kontraktu, ani w jakiejś jurysdykcji, gdzie to porozumienie użytkownika nie byłoby wykonalne. Uzgadniasz, że twoje użycie tej strony internetowej jest niezbitym uznaniem przez ciebie, którego przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się do każdy okres i zaopatrzenie tego Agreement User, zawierając ale nie ograniczony do zaopatrzeń tego dotyczących dary i zdecydowanie sporu / arbitraż i ten, jeśli i kiedy naruszasz tego Agreement User, że otrzymałeś na czasie ogłoszenie sądowe Infringement. Jeśli ty jesteś właściciel albo operator wyposażenia uzyskały dostęp do tę stronę internetową albo jego zawartość, albo komunikować się z nami albo naszym wyposażeniem, przez pozwalając takiemu użyciu ciebie tym samym zgadzają się i uzgadniają zostać związany zgodnie z warunkami i warunki tego Agreement User. Jeśli działasz jako pracownik i / albo na sprawie organizacja(s), reprezentujesz i zagwarantowujesz, że upoważniony do działania jesteś były jako agent i, że przyjmujesz to porozumienie użytkownika zarówno jako osoba i jako agent na sprawie twój pracodawca i organizacja(s). Możesz uzyskać dostęp do naszą zawartość tylko bezpośrednio przez tę stronę internetową i nie przez jakąś stronę internetową trzecia strony, ani możesz pozwolić komuś dostęp do zawartości na tej stronie internetowej bez odwiedzania tej strony internetowej. Ta strona internetowa i wszystkie zrzeszone potoki, zawartość, e-mail, albo inna intelektualna własność nie zważając, gdzie ulokowany albo jak uzyskany dostęp do i jakieś media, na które to może zamieszkać tylko są upoważnione jako komplet naprzód tu, nigdy nie są sprzedane i są i są stawane i pozostają jedynym i cechą wyłączną torrentbits.org albo następca tego, który będzie miał prawo, by uzyskać dostęp, do by odzyskać, przenosić się, albo zmodyfikować. Uznajesz i zgadzasz się na ważność torrentbits.prawa autorskie org, znaki towarowe i znaki usługi, tajemnice handlowe i inne własnościowe prawa i prawa zarówno w Stanach Zjednoczonych i na arenie międzynarodowej i naszych powództwa petytoryjne intelektualnych własności, które obejmują tę stronę internetową, jego potoki i inną zawartość i, że torrentbits.org założył znaczące prawa i wartościową życzliwość w ten. Uzgadniasz nie osłabić tytuł, prawa i zainteresować torrentbits.org w takich znakach i innej intelektualnej własności, zawierając ale ograniczony do potoków i innej zawartości, imion, pseudonimy, imię i nazwisko(s), skróciły imię(s), nazwa domeny Internet(s) i akronim(s) tej strony internetowej i łączyły byty i autor(s) tego i ich logo(s). Uzgadniasz nie zrobić jakieś żądanie, by, mają zastosowanie, by wpisać się do rejestru, albo rejestrować jakiegoś taki torrentbits.znak org albo jakieś zmylająco podobne znaki albo inny torrentbits.org intelektualna własność. Wszystko użycie jakiegoś i wszystkiego torrentbits.znaki org i / albo inna intelektualna własność dalej albo wiążąc się z tę stroną internetową albo wywiedziony od ten przyzwyczają wyłącznie do korzyści torrentbits.org. Zastrzegasz, zagwarantowujesz i zgadzasz się, że nie wyzwiesz albo będziesz dyskutował naszych prawo własności albo praw zadowolonych dawców, zawierać ale nie ograniczony do jak podano tu, do intelektualnego albo innej własności, która obejmuje ta strona internetowa i jego domena(s), serwer(s), znak towarowy(s), strony, pliki, potoki, tekst i inny aparat i zadowoloną ("stronę internetową"), ani wyzwanie albo ważność sporu naszego chronionego prawem autorskim albo oryginalności tej strony internetowej, zawierać ale nie ograniczony do oryginalności każdego jednego z jego potoków i uznany, że zakazujemy dostęp do wszelki, kto tak nie zgadza się i dalszy zastrzegać, zagwarantowywać i zgadzać się, jednakże trochę prawo precedensowe do sprzecznego, że twoje używanie albo uzyskując dostęp do tę stronę internetową zawierać ale nie ograniczony do jednego albo więcej jego potoków, albo pozwalając albo ułatwiając innych, by zrobić tak, bez takiego wcześniejszego porozumienia i akceptacji naszych prawo własności, albo w domu trochę sposób w przeciwieństwie do tego Agreement User, albo, który robi tę stronę internetową albo porcję tego, albo intelektualna własność, strony, potoki, tekst albo inny zadowolony od ten dostępny (albo panowany od nas) do tych, które nie przyjęły albo nie zostały związane tym Agreement User, albo około inaczej oszukując tego Agreement User albo trochę prawne albo technologiczne środki, że, które zutylizowaliśmy w próbie, by ograniczyć dostęp, kopiowanie, albo użyć tej strony internetowej albo takiej własności, narusza tego Agreement User i tworzy faktyczną szkodę do naszej własności (nie w ograniczeniu powyższego, zostać zinterpretowany jak nie mniej poważny niż przez analogię majstrujący z i czyniąc niezdolnym zlokalizowanego na miejscu albo drzwiach skarbca banku albo oszukując mechanizm ochrony przed kopiowaniem, żeby zawartości były jest zostawiony niechroniony) i utworzą wykroczenie, zamianę, albo podobną szkodę, czy taka szkoda być konwencjonalny, albo nieznany w ustawowym i / albo prawo zwyczajowe i tak wymagając definicję albo przedefiniowanie, tak jak mieć zastosowanie w kontekście tej strony internetowej i intelektualnej własności i, czy taka podobna szkoda poprzednio być nazwany, albo nienazwany. Obrazy i inna zawartość na tej stronie internetowej są uczynione dostępnym tylko pod okresami i warunki zaszły naprzód tu, jakieś użycie przyzwyczai do naszej korzyści i uzgadniasz nie wziąć jakieś działanie, które zrobiłoby, że takie potoki albo inna zawartość są dostępne do albo dostępny dla nieupoważnionego użycia do trzecia stron, które nie zgodziły się na tego Agreement User i dodatkowo wynagrodzić nas dla jakiejś straty wynikającej od takich działania i konsekwencji powstających od ten, zawierając twoją płatność opłat użycia i kar dla każdego takie użycie trzecia strony wynikające od twojego pogwałcenia tego Agreement User.

Sądy przestrzegły zdolność właścicieli zawartości, by ograniczyć dostęp do ich cyfrowych prac, stanowczo odrzucając " wolność słowa" i "piękne użycie" argumenty: "Court wyraził zaufanie w" prawdopodobieństwo ... że ta decyzja zawiadomi na innych ... i w ten sposób przyczyń się do klimatu odpowiedniego szacunku dla intelektualnych praw do własności majątkowej w wieku, w którym podekscytowanie gotowego dostępu do nieopisanych ilości informacji rozmazało w jakichś umysłach fakt to branie czego nie jest twoje i swobodnie nie oferuje do ciebie kradnie."" konkludując " ... ani sztuka student ma ważne konstytucyjne żądanie do pięknego użycia obrazu przez NFOing tego w miejscu." U.S. Sąd apelacyjny , 2nd, Circuit, November 28, 2001.

PRAWA AUTORSKIE; ŻADNE POZWOLENIE PRAW. Zawartości tej strony internetowej i opowiedzianego e-maila i połączonych stron internetowych może zależeć od dodatkowych ograniczeń zawierający ale nie ogranicza, by zastrzec sobie prawa autorskie i inne prawa innych przyjęć. Ani zagwarantowujemy ani reprezentujemy to twoje użycie potoków albo inna zawartość pokazała na tej stronie internetowej albo inaczej dostępny od nas nie gwałcą praw trzecia stron nie posiadłych około albo nawiązują kontakty z torrentbits.org albo ta strona internetowa. Nie wszystkie potoki są dostępne dla wszystkich użyć. Użycie jakichś materiałów może zostać ograniczone na mocy prezentu albo umów kupna, ograniczeń dawcy, prywatności i praw rozgłosu, upoważniając i znaki towarowe. Jakieś indywidualne strony sieci i potoki na tej stronie internetowej oddzielnie są zastrzeżony sobie prawa autorskie. Napisane pozwolenie chronionych prawem autorskim właścicieli jest wymagane dla transmisji albo reprodukcji chronionych rzeczy jako dostarczony przez U.S. Prawo autorskie (Title 17, U. S. C.) albo przez prawa autorskie innych narodów i zakazu przeciw nieupoważnionej albo bezprawnej reprodukcji zawrą wszystkie Stany Zjednoczone domowe użycie jak również ochrony pozwoliły sobie pod jakimś międzynarodowym forum albo prawem, zawierając, ale nie ograniczony do Układu Ogólnego w Sprawie Ceł i Handlu. Aplikacja Convention Organizacji Narodów Zjednoczonych na Międzynarodówce sprzedaż towarów wyraźnie jest wyłączona. Dostęp, by i użyj tej strony internetowej i opowiedziana zawartość jest ograniczona do prawnych celów i działalności i ty jesteś odpowiedzialny za zastosowywanie się do wszystkie prawa i regulacje zawierające ale nie ograniczone do jakieś przydatne miejscowe prawa w twojej okolicy, uzgadniasz, że zapłacisz jakiegoś i wszystkie podatki, zawierając ale nie ograniczony do jakichś przydatnych sprzedaży albo podatków użycia i dostarczony nam napisany dowód płatności na prośbie i, że jakaś zawartość upoważniła do ciebie przez nas jest tylko dla użycia zawartości, że ty jesteś autoryzowany i prawnie jesteś pozwolony, by użyć. NFOs albo inne twórcze prace, ogólnie, jest własnością fizyczną zbioru trzymającego ich, kiedy literackie prawa, zawierając prawo autorskie, jeśli jakiś, może należeć do autorów albo ich spadkobiercy i wyznacza. Nic tu nie będzie zinterpretowane jako przyznawanie jakiegoś pozwolenia albo prawa pod jakimś prawem autorskim, oprócz jak jawnie dostarczony w paragrafie na pozwoleniach, poniżej. To może być trudne albo nawet niemożliwe, by określić co prawo autorskie albo inne ograniczenia mogą odnieść się do historycznych zbiorów i archiwa i pozwolenie, by opublikować nie tworzą chronionego prawem autorskim pozwolenia. Nie mają też żadnego modelu albo innych wypuszczeń wieanych, by zaistnieć dla potoków na tej stronie internetowej. Często właściciele tylko trzymają fizyczne prawa i / albo elektroniczne prawa, prawdopodobnie nie - wyłącznie, do potoków albo innej zawartości w ich zbiorach i w jakichś przykładach oryginalna zawartość może być w własności ogółu i / albo dostępny, gdzie indziej. Żałujemy, że my jesteśmy niezdolni, by dostarczyć porady prawnej dotyczącej pozwolenia praw albo inne kwestie prawne i popędzają ciebie, by poradzić się intelektualnego adwokata własności, jeśli masz prawne zainteresowania. Kredyty zdjęcia zawierające ale nie ograniczony do stwierdzeń na tej stronie internetowej albo w nasz e-mail(s) że szczególny potok(s) albo inna zawartość jest od albo "Courtesy [ nazywany dawca.]" jest zawarty tylko jako kredyt źródła i / albo " dziękować" dla darów i powinienem zostać rozważeni przez ciebie kiedy określając co pozwolenia praw mogą zostać potrzebowane, ale może brakować, niekompletny, albo błędny i nie może zostać polegany na określić posiadanie dla celów otrzymywania pozwoleń i pozwoleń prawa autorskiego, ani jakiś dawca może dać ciebie pozwolenie, by pobrać jakiś potok albo inną zawartość od tej strony internetowej, ani ta strona internetowa albo torrentbits będzie.org staje się albo jest rozważony przyjęcie do jakiejś transakcji wchodzisz do z jakąś trzecia stroną, dawcą, albo połączoną stroną internetową. Opis jakiegoś produktu trzecia strony, usługi, albo działalność albo łącze do ten nie nasuwa jakiejś determinacji dotyczącej jego jakość, odpowiedniość, bezpieczeństwo, albo legalność, które jest całkowicie twoja odpowiedzialność. Zastrzegasz i zgadzasz się to nieupoważnione kopiowanie jednego albo więcej potoków albo innej zawartości od tej strony internetowej w miejscu upoważniania dostatecznego numeru autoryzowanych kopii, gdzie taka praca jest dostępna dla pozwolenia w środku albo format pragnął rozstrzygająco będzie przypuszczony nieuczciwy i, pomimo jakiegoś prawa precedensowego do przeciwieństwa, ty niniejszym rezygnujesz z prawa, by twierdzić albo podkreślić, że takie nieupoważnione kopiowanie w miejscu upoważniania tworzy "piękne użycie" i, że jakaś chroniona prawem autorskim rejestracja przyznała do nas przez Stany Zjednoczone rozstrzygająco będzie przypuszczony, by być ważnym prawem autorskim wszystkiego zawartość tej strony internetowej i wszystkich porcji tego w wszystkich jurysdykcjach i, że takie prawo autorskie odniesie się do każdego potoku przedstawiony na tej stronie internetowej i do odmian takich potoków, zawierając, ale nie ograniczony do zmian w wielkości, zdecydowaniu, formacie potoku, albo namacalnej formie wyrażenia. Nie robimy żadnych reprezentacji albo gwarancji odnośnie posiadania albo prawa autorskie, jeśli jakiś, w potokach albo innej zawartości na tej stronie internetowej albo panowany od nas i nie reprezentowany innych, którzy mogą twierdzić być autorami albo właścicielami prawa autorskiego albo innych praw do ten. Otrzymasz wszystko pozwolenie(s) kiedy wymaganego i byłego wyłącznie odpowiedzialny za określanie istnienia takich praw, zaspokajając jakieś prawo autorskie i inne ograniczenia użycia, nieuchwytne prawa, albo opowiedziane zainteresowania, dla otrzymywania jakiegoś i wszystkich pozwoleń i wypuszczeń, dla mienia się na baczności przeciw naruszeniu tych praw, które mogą zostać trzymane, gdzie indziej i dla płacenia jakichś zrzeszonych opłat koniecznych dla reprodukcji albo użycia materiałów i, ponieważ prawa do jakiegoś własnościowego materiału przedstawiły i wyraźnie przyjmujesz wszystką odpowiedzialność dla przestrzegania przydatnych praw prawa autorskiego, literackiego prawa, wykroczenia, zamiany, prawa do własności majątkowej, prywatności, rozgłosu i paszkwilu. Uznajesz, że cyfrowe potoki na tej stronie internetowej albo panowany od nas są nasza wartościowa własność, to oglądająca potoków i inna zawartość strony internetowej jest należytym rozpatrzeniem i zgadzają się, że wszystkie zaopatrzenia tego Agreement User zawierającego ale nie ograniczony, by użyć ograniczeń nie dodatkowo będą mieli zastosowanie na kontraktowej podstawie bacząc na chroniony prawem autorskim stan jakiegoś potoku albo innej zawartości strony internetowej.

torrentbits.org nie popiera zewnętrznych stron internetowych, które powinny otworzyć się w nowym oknie przeglądarki. Ta strona internetowa może zostać były gospodarzem przez torrentbits.org na jednym albo więcej serwerach WWW, każdym z ich własna nazwa domeny(s), jak również ma hiperłącza albo odniesienia ("łączy się") do "trzeciego - innego przyjęcie" zewnętrzne strony internetowe, które nie są częścią stronę sieci torrentbits i mogą zawrzeć informację dotyczącą trzecia stronę oferuje. torrentbits.org nie zbadał albo zweryfikował prawowitości takich kupców, nie popierają, nie przyjęcie jest i nie bierze żadnej odpowiedzialności, ponieważ trzecia strona oferuje, czy na połączonej stronie internetowej, opublikowanej na tej stronie internetowej, albo znalezionej, gdzie indziej, ani dla osób albo bytów obsługujących takie strony internetowe. Jeśli wybierasz zrobić biznes z takimi trzecia stronami, którymi zgadzasz się jest całkowicie na własne ryzyko, silnie popędzaliśmy ciebie, by sprawdzić ceny najkorzystniejsze, zweryfikować reputację kupców i zrobić płatności tylko przez karta kredytowa, żeby miałeś możliwość uciekania się przez inicjowanie chargeback powinien kupcy udowadniać nieuczciwy i uzgadniasz nie skarżyć się do nas, jeśli nie idziesz za naszą radą i jako skutek mają problem. Wszystkie znaki towarowe i marki są własnością ich poszczególnych właścicieli i jakieś użycie przyjęcie trzecie znaków towarowych na tej stronie internetowej jest dla mianownikowego i / albo opisowe cele tylko i nie nasuwają jakiejś przyjęcie trzecie przynależności, sponsorowania, albo poparcia. Uzgadniasz nie użyć jakiegoś z naszych imion, pseudonimów, nazw domeny, albo znaków w jakiejś reklamie, rozgłosie, albo w jakimś innym handlowym sposobie bez naszej wcześniejszej zgody pisemnej. Autor strony sieci torrentbits, torrentbits.org, właściciel prawa autorskiego(s), inni właściciele praw, licencjodawca(s) i inne przyjęcia, które dostarczają, działa i / albo upoważniać tę stronę internetową i jego zawartość (i ich oficerowie, dyrektorzy, akcjonariusze, reprezentanci, agenci, oddziały, pracownicy i służący), albo podobne, przez które ("my" albo "my") nie mamy żadnej kontroli albo odpowiedzialność dla zawartości innych stron internetowych albo dostępności, albo dla zmian w ten, ani, ponieważ dokładnoś informacji opublikował albo poddał się przez innych, zawierając ale nie ograniczony do ofert zrobionych do trzecia strony i my nie jesteśmy przyjęci z, zasponsorowany albo poparty do jakiegoś nazwanego albo połączonego kolej, miejsce, bibliotekę, przedsiębiorstwo, instytucję, organizację, współpracownika, autora książki, wydawcę, sprzedawcę, aukcję, stronę internetową, albo inną trzecia stronę, ani byłego jakaś informacja albo połączony na tej stronie internetowej zostać rozważony wydruk jakiejś rzeczy na sprzedaż albo aukcja, ani jakaś oferta trzecia strony będzie rozważona oferta przez nas, ani zawartości jakiejś połączonej strony internetowej będą użyte do jakiegoś celu innego niż upoważniony pokaz. Żadna relacja nie istnieje między tę stroną internetową i jakąś połączoną przyjęcie trzecie stroną internetową albo nie nazywa trzecia strony, oprócz jak podano tu i żaden wniosek albo założenie nie powinien zostać zrobiony i żadna reprezentacja nie jest nasunięta, że miejsce torrentbits, torrentbits.org albo jego oddziały w jakimś sposobie działa, poprawki, albo kontroluje jakąś przyjęcie trzecie stronę internetową ani usługi takiej przyjęcie trzecie strony internetowej, produkty, albo informację. Szczególnie, ale nie w ograniczeniu powyższego, TorrentBits nie jest przyjęty z, były człowiekiem sukcesu z albo inaczej zasponsorowany albo poparty przez miejsce SuprNova. TorrentBits, torrentbits.org i jego oddziały zrzeka się, nie popierają, nie są przyjęcie do i nie weź żadnej odpowiedzialności, ponieważ trzecia strona oferuje, zawierając ale nie ograniczony do tych, którego może ukazać się na tym albo jakiejś połączonej stronie internetowej ani w jakimś e-mailu albo innej komunikacji. Łącza do innych stron internetowych, linii kredytowych, ogłoszeń o książkach i innych produktach, usług, albo ofert i dopowiedzieć na e-mail zapytanie, jest dostarczony wyłącznie jako wygoda i w dyskrecji torrentbits.org, nie nasuwaj pozwolenia, członkostwo, albo przynależność, nie będzie w jakiejś drodze być zinterpretowany jako albo utwórz opis, dokładne namalowanie, pozycję dotyczącą jakieś wyjście w kontrowersji, poświadczeniu, ocenie, sponsorowaniu albo poparciu jakiegoś produktu, usługi, działalności, biznesu, organizacji, albo osoby i jakichś ofert, produktów, usług, stwierdzeń, opinii, zawartości albo informacji na jakiejś połączonej przyjęcie trzecie stronie internetowej albo uległość trzecia strony zawarła albo opisała na tej stronie internetowej są te z poszczególnego autora(s) albo właściciele i nie te z torrentbits.org. Sprzeciw Emptor. Przez twoje pójście za łączem do innej strony internetowej, to miejsce tym samym nie modyfikuje, kopiują, albo powielają informację na przyjęcie trzecie stronie internetowej i wszystkie takie dane są wysłane bezpośrednio od połączonej strony internetowej do twojej przeglądarki bez jakiejś interwencji. Jednolity lokalizator zasobów (URL) przyjęcie trzecie strona internetowa istoty połączył się może zostać widziany w niższym lewym kącie ekranu przez umieszczanie kursora myszy przez łącze albo inaczej jest określony przez użycie twojej przeglądarki, jak również ukazuje się jako nowe miejsce w szczycie ekran (nowego okna przeglądarki) gdy łącze jest poszły za, więc może nie być żadnym zakłopotaniem co do źródła połączonego materiału i wszystkich znaków towarowych i praw autorskich wiążących się z wszystką taką przyjęcie trzecie stroną internetową(s) jest posiadły i jest skontrolowany do przyjęcie trzecie strona internetowa(s) chyba, że stwierdzony inaczej. Jakieś przyjęcie trzecie posiadało intelektualną własność nieumyślnie zawartą na tej stronie internetowej bez koniecznego pozwolenia albo jakiegoś łącza na tej stronie internetowej do strony internetowej przyjęcia trzeciego albo intelektualna własność będzie usunięta na udokumentowanej prośbie chronionego prawem autorskim właściciela albo oprogramowanie może zostać użyte do przyjęcie trzecie stron internetowych, by zablokować nieporządany prośby albo łącza. Torrentbits.faktyczny "Administrative Contact" domeny org (nie anty spam urzędnika stanu cywilnego domeny "Whois Protection Service" pokazany w internet bazie danych Whois) "wyznaczony agent" jest, do którego, by zgłosić się przez e-mail utrzymany prawe autorscy naruszenia na tej stronie internetowej pod Digital Act Copyright Millennium, P. 105 L.-304 (albo wysłać inne ogłoszenia sądowe) i takie zawiadomienie powinno zidentyfikować w dostatecznym szczególe rzekomo zgwałcony zastrzeżoną sobie prawa autorskie pracę (proszę też wyszczególniać twój chroniony prawem autorskim rejestracyjny numer); dostarcza dostateczna informacja, by pozwolić nas, by zidentyfikować i skontaktować się ciebie; zawrzyj stwierdzenia "Mam wiarę dobra wiara to użycie zastrzeżonych sobie prawa autorskie materiałów opisało ponad na rzekomo gwałcących stronach sieci nie jest autoryzowany przez chronionego prawem autorskim właściciela, jego agenta, albo prawo." i "I składam przysięgę, pod karą krzywoprzysięstwa, że informacja w zawiadomieniu jest dokładna i, że I jestem chronionym prawem autorskim właścicielem albo upoważniony do działania jestem w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo jest zgwałcone."; i zawrzyj twój podpis. Przez wysyłanie komunikacji bezpośrednio albo pośrednio do torrentbits.org zawiadamiający nas dostępności twojego produktu, usługi, albo strony internetowej, albo przez zwracanie łącza, tym samym przyznajesz nam pozwolenie, by połączyć się do twojej strony internetowej i zawrzeć w naszej jedynej dyskrecji twojego graficznego(s) i / albo logo albo potoki wywiodło się od ten na naszej stronie internetowej z łącze(s). Dla jedynego celu umożliwiania i / albo powiększając szybkości natychmiastowego osobistego edukacyjnego nie - handlowego internetu oglądającego tej strony internetowej jako to aktualnie istnieje i jako autoryzowany tu, to jest pozwolone, by schować i / albo bufor przejściowe cyfrowe kopie tej strony internetowej albo porcji tego, pod warunkiem że: (1) schowany i / albo kopie buffered wygasają i są automatycznie i trwale wymazują w 24 godzinach albo mniej, dalej nie jest ruszony albo jest skopiowany z wyjątkiem przelotnie do pamięci nietrwałej, od której oni natychmiast są wymazani, by umożliwić natychmiastowy podgląd przez przeglądarkę sieci jako dopuszczony poniżej, nie złożony do archiwum albo zachowany i nie zostały napisany do rozłącznego albo nośnika niezmazywalny; (2) nazwa domeny, URL / adres internetowy i zawartość i pojawienie się tej strony internetowej i tego porozumienia użytkownika nie są zmienione albo są skrócone i operacja strony internetowej nie jest osłabiona; i, (3) wszystko prawo autorskie, porozumienie użytkownika i inne własnościowe zawiadomienia są byłe obecnym w pełni i bez modyfikacji. torrentbits.org nie bierze żadnej pozycji dotyczącej posiadanie albo intelektualne prawa do własności majątkowej albo potencjalne prawa jakiegoś przyjęcia przez składanie prośby albo robienie aplikacji dla pozwolenia, by zawrzeć potoki i / albo inna informacja w tej stronie internetowej, ani przez łączenie, ani przez wskazywanie kredytu dla jakiś wkład(s) do tej strony internetowej.

Łącza od innych stron internetowych do są powitanie i pozwolone użycie tej strony internetowej, jednakże, przez przyznawanie takiego pozwolenia, torrentbits.org nie przyznaje pozwolenia dla łączy do indywidualny potok(s) [" łącze inlined(s)"] albo do innych elementów albo zawartości tej strony internetowej, ani oprawić w ramy strony na tej stronie internetowej w stronach na innych stronach internetowych, ani dodać ogłoszenia albo łącza do stron na tej stronie internetowej. Łącze od innej strony internetowej do tego torrentbits stypendiów strony internetowej.pozwolenie org dla wzajemnego łącza zawierającego, w opcji torrentbits.org, logo łączącej strony internetowej, sztandar, albo potok wywiódł się od ten i pozwolenie, ale nie zobowiązanie, ostatecznie, że takie wzajemne łącze(s) staje się dla jakiegoś powodu niedziałający, dla torrentbits.org by odzwierciedlić honorarium wolne jakaś zawartość internetu, albo porcja tego, to inaczej spowodowałoby błędne łącze, albo użyć lustra przyjęcia trzeciego albo złożyć do archiwum tego. Nowi użytkownicy powinni po pierwsze odwiedzić stronę powitalną w . Możesz odnieść się do tej strony internetowej tylko jako "TorrentBits", może odnieść się do autora tylko jako "torrentbits.org" i może połączyć tylko używanie URL "http://torrentbits.org"i żadna zmiana imienia strony internetowej, autora, albo URL jest pozwolony, ani to jest pozwolone, by wyjawić albo opublikować imię albo inne osobiście identyfikowalne informacje dotyczące jakąś osobę albo osobę prawną, jako autor, współpracownik, albo inny oddział z tę stroną internetową bez wyraźnego napisanego pozwolenia. Szczególnie, ale nie w ograniczeniu powyższego, indeksowania i / albo łącząc do jakiegoś URL w naszej stronie internetowej zawierającej "/ potoki /" i / albo ".jpg" albo ".jpeg" albo ".gif" albo ".tif" albo ".sprzeczka" w adresie internetowym szczególnie jest zakazany, z wyjątkiem użycia potoków loga towarzyszących łącza do tej strony internetowej jak szczególnie pozwolonej i uzgadniasz pójść za regułami indeksowania wyszczególniony w naszych robotach.plik txt i powstrzymać się oprogramowanie od obsługiwania pająka w pogwałceniu tego. Kiedy łącza, opisy, albo inne odniesienia do tej strony internetowej, jego zawartości i / albo zawartość panowała od tej strony internetowej jest usunięty od innej strony internetowej, czy zależnie od własnego uznania albo w naszej prośbie, takie usunięcie będzie całkowite i kompletne, zostawiając żaden ślad albo znak na Internet albo, gdzie indziej usunięta zawartość albo łącze(s), z żadnym pozostawaniem częściowo działającym albo rozbitym pozostawanym kodem, ani błędne łącze(s), ani złożonymi do archiwum kopiami, ani jest jakieś stwierdzenie, nagłówek, łącze, albo wygłasza z namaszczeniem opisywanie, zawieranie, albo odnoszenie się do usuniętego łącza(s) i / albo zawartość albo jakieś związane komunikacje pozostaje albo jest dodana.

informacja poufna : Uznajesz i uzgadniasz, że strona sieci TorrentBits zawiera ale nie jest ograniczona do tekstu, potoków, grafiki, e-maili, albo inny materiał albo zawartość i jakiś produkt, usługa, informacja, zawartość, oprogramowanie, wiadomość, ogłoszenie albo jakaś inna praca znalazły w, grupowany w, zawarty dalej, rozprowadzony, połączony do albo od, pobrany do albo od albo w jakimś innym sposobie uzyskanym dostęp do i byłym poufny do torrentbits.org i ochroniony przez prawo własności i prawa i to ujawnienie, zawierając ale nie ograniczony do kopiowania, reprodukcji i / albo retransmisja albo inne nieupoważnione użycie, albo dostarczając dostępu do tej strony internetowej albo jego zawartości do kogoś, kto nie przyjmuje, że ten Agreement User dokładnie jest zakazany i szczególnie, ale nie w ograniczeniu powyższego, uzgadniasz nie zrobić ujawnienie takiej poufnej intelektualnej własności i własnościowej informacji tajemnicy handlowej dalej i obejmując ta strona internetowa albo porcja(s) tego do jakiejś trzecia strony, która poprzednio nie uzgodniła i contractually jest związany do okresów i warunków tego Agreement User i określają, że takie ujawnienie utworzy mający wkład i zastępcze naruszenie naszego prawa autorskiego i innych praw poniżej. Ponadto, ale nie w ograniczeniu powyższego, zastrzegasz i zgadzasz się, że cyfrowe modyfikacje, powiększenia i / albo przywracania potoków pokazanych na tej stronie internetowej, której wizualnie odróżniać takie potoki według oryginału, od którego oni zostali wyprowadzeni i / albo od innych oryginałów albo kopie tego są tajemnicami handlowymi takiego szczegółu i piszą, że ludzka pamięć nie może zachować albo podwójny i, że takie modyfikacje, powiększenia i / albo przywracania nie są oczywiste od badania tylko zmodyfikowanych potoków, więc, że ludzka sieć oglądająca takich potoków jako autoryzowany tu nie umożliwiają ujawnienia takiej informacji tajemnicy handlowej i takie ujawnienie wymaga kopiowania przez mechanicznego, elektrycznego, albo cyfrowe środki albo podobne, które tylko jest autoryzowane przez określone pozwolenie. Dodatkowo, jakaś informacja dotycząca tę stronę internetową albo jego oddziały albo współpracowników do tej strony internetowej albo ich wniosków, widoków i / albo opinie, które nie jest opublikowany na tej stronie internetowej też jest zrozumiany, by być własnościową informacją tajemnicy handlowej i uzgadniasz nie wyjawić jakąś taką informację, która może wejść do twojego posiadania, który nie jest opublikowane na tej stronie internetowej i też potraktować taką informację jako poufny. Szczególnie , uzgadniasz nie wyjawić albo opublikować jakąś informację dotyczącą tożsamość, osobiście identyfikowalne informacje, zbiory, albo opinie na wyjściach kontrowersji anonimowych albo pseudonimicznych autorów albo dawców, ani, bez naszego pozwolenia, próby zidentyfikować, ulokować się, albo skontaktować się ich w jakiejś drodze, czy osobiście, telefonicznie, albo inaczej, ani naruszyć ich prawa zawierające ale nie ograniczony do ich praw prywatności i rozgłosu. Dalej uzgadniasz wziąć sensowne ostrożności, by zapobiec jakieś nieupoważnione użycie, ujawnienie, opublikowanie, albo rozpowszechnianie poufnej albo własnościowej informacji i uzgodnić nie użyć poufnej albo własnościowej informacji dla twojego własnego albo korzyści jakiejś trzecia strony bez naszej przed napisanej aprobaty, w każdym przykładzie. Kiedy komunikując z nami, nie dostarczysz nam jakieś materiały, pismo, potok, informację, zawartość, załącznik, albo dane, które są poufne do ciebie albo jakiejś trzecia strony i jakieś zawiadomienie, legendę, albo etykieta do przeciwieństwa będzie bez skutku i będziemy wolni, by czegoś użyć , co przyjmować gości od ciebie w jakimś sposobie, że uważamy odpowiedni.

Ostatecznie że nie zgadzasz się z zawartością, opiniami, albo politykami ta strona internetowa albo jego autor(s), twój jedyny i wyłączny środek będzie miał zawiadomić nas e-mailem i wszystkimi zmianami albo skorygowaniami, jeśli jakiś, będzie zrobiony w naszej jedynej dyskrecji. Uzgadniasz nie wziąć jakieś działanie, które narzuci neproporcjonalnie duży albo nierozsądny ładunek naszemu komputerowemu serwerowi WWW(s), sieć, albo inna infrastruktura. Proszę bądź świadomy dużych ilości transmisji danych potrzebowanej pozwolić oglądającej strony sieci TorrentBits z wielokrotnymi, dużymi potokami i uniknij nagle zalewania strony internetowej TorrentBits z dużymi numerami nieoczekiwanych gości. Nagle powiększony, zbędny ruch sieci na tej stronie internetowej w wyniku twoich działań, zawierając ale nie ograniczony do rozgłosu, zgłaszając, albo polecenia do innych dotyczących tę stronę internetową na telewizji sieci albo radiu albo narodowych opublikowaniach albo mediach, więcej niż jeden gigabajt dodatkowej transmisji danych Internet na miesiącu, będzie w twoim wydatku i uzgadniasz zrefundować torrentbits.org dla wynikających kosztów w tempie wtedy zwyciężającego dodatkowego oskarżenia transmisji danych zrobił przez dostarczyciel Internet(s) będącego gospodarzem tę stronę internetową. Dostęp bez pozwolenia przez robot oprogramowania, program oprogramowania grający wielokrotny, automatyzowany, kolejne prośby, albo inny zautomatyzowany albo wysoki tom elektroniczny proces, szczególnie jest zakazany. Kupcy zidentyfikowali albo połączyli się na tej stronie internetowej działają niezależnie z miejsca TorrentBits i nie popieramy jakichś kupców albo przyjmujemy, że odpowiedzialność dla transakcji prowadziła z nimi. Ta strona internetowa jest członkiem Amazon.Program Associates com, w stowarzyszeniu z Amazon.com. Amazonka.com Ž jest znak handlowy zastrzeżony Amazon.com, Inc. Ta strona internetowa jest członkiem oddziału HistoryChannel.Network com. Ta strona internetowa nosi oszacowanie Association oceny zawartości Internet i inne oceny zawartości czytelnego dla maszyny, by wskazać jego odpowiedniość dla użycia przez dzieci i pokazy logo ICRA, użycie, którego zależy od okresów ICRA i warunkuje i nie jest przenośne. Selekcja i rozmieszczenie ogłoszeń połączyły się na tej stronie internetowej pod Google AdSense programem jest określony automatycznie przez komputerowy program dla przypuszczonego odniesienia do zawartości webpage, na którego oni ukazują się i nie są przejrzani, popierają, albo pochwalają przez nas; w konsekwencji utrzymując redaktorską jakość "Ads przez Google" jest odpowiedzialność Google.com. Z powodu skanowania i cyfrowego przywracania potoków, pojawienie się rzeczy może różnić się znacznie od faktycznego warunku. Pisma zmieniły się do tekstu przez optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) albo inną transkrypcję według oryginału jest zgromadzony w sposób zwarty, pokaz szybciej, jest uczyniony dostępnym dla komputera szukającego zawartości, umożliwiać hipertekst łączący i mógł powiększyć czytelność, ale zawarł błędy transkrypcji, które nie mogą być oczywisty i mógł zawrzeć zmienione numery, nie trafiając albo ruszony zadowolony i zmieniony słowa albo pisownię. Nie możesz polegać na dokładnoś albo pumktualność potoków, tekstu, albo innej zawartości tej strony internetowej i uzgadniasz niezależnie zweryfikować i porównać z i utylizować oryginał kiedykolwiek wysoki poziom dokładnoś jest potrzebowany, ani powinieneś usiłować jakiś czyn, wydarzenie, albo inna informacja przedstawiała na tej stronie internetowej. Podobnie opisy mogą zostać oparty na niesprawdzonym dealerze, sprzedawcy, albo reprezentacjach autora. Data "Last Updated" który ukazuje się na wielu stronach na tej stronie internetowej jest przybliżenie, które ogólnie oznacza datę ostatniej znaczącej albo głównej aktualizacji, nie jest zautomatyzowana data modyfikacji pliku, jest dla wygody tylko i nie może zastonowić techniczny, typograficzny, albo mniejsze dodatki, usunięcia, albo skorygowania, ani zmiany zagrały przez automatyzowane oprogramowanie zrobione do wielokrotnych stron; w konsekwencji, jeśli monitorowanie zmian drugorzędnych na szczególnej stronie jest zainteresowania, proszę używać zautomatyzowanej usługi zawiadomienia. Ta edukacyjna strona internetowa i jego zawartość, potoki, łącza i opowiedziana informacja jest utrzymana informacyjne cele tylko. Informacja dostarczyła na tej stronie sieci jest ogólny w naturze i nie powinien zostać polegany na zrobić decyzje, inwestowania, albo zakupy. Ta strona internetowa albo inna informacja albo opinia panowała od nas nie może zostać użyty, by poświadczyć albo określić wartości collectibles i nie tworzy oferty, by sprzedać się, albo prośba ofert kupna jakieś bezpieczeństwa albo collectibles i nie jest powinien nie być polegany na w związku z jakimś zakupem albo decyzja inwestowania. Zawartości tej strony internetowej i jakichś e-maili albo innych komunikacji od torrentbits.org zaledwie reprezentuje wtedy aktualny widok torrentbits.org albo autor i nie powinien zostać zinterpretowany, by być zaangażowaniem ze strony torrentbits.org albo autor, ani ekspertyza. Opinie wyraziły może być tymi z przyczyniających autorów i niekoniecznie te z torrentbits.org. Lektor sprzeciwu.

CAŁE POROZUMIENIE: Uzgadniasz, że ta strona sieci sama tworzy całego Agreement User, że to jest kompletne i wyłączne stwierdzenie twojego porozumienia z nami, tworzy pismo podpisane przez ciebie, zastępuje zupełnie wcześniejsze porozumienia i reprezentacje między przyjęciami, że żadna odmiana okresów tego Agreement User nie będzie wykonalna przeciw nam, że to jest zależne, by zmienić, którego skutkuje natychmiast i zrezygnujesz z prawa, by twierdzić, konkurs, albo podkreślać, że ten Agreement User został zmodyfikowany, odwoływać, zastępować, albo zmieniać się przez jakieś ustne porozumienie, polecenie zakupu, e-mail, zawiadomienie, albo inne pismo, kurs zachowania, zrzeczenia się, implikacji, albo zarzutu. Ten Agreement User nie będzie odwołany, zmodyfikowany, poprawiony albo w jakiejś drodze zmienionej, ani to może zostać zmodyfikowane przez zwyczaj i zwyczaj handlowy albo kurs zajmowania. Nikt nie ma władzy, by zmienić te okresy i warunki i żadną znaczoną modyfikację przez jakąś osobę, ustnie albo na piśmie, może zostać polegany na albo uważany zacinanie i notujemy nasz sprzeciw do ten, ani jesteśmy jakieś pismo, przedsięwzięcie, reprezentacja, albo gwarancja zrobiła przez kogoś przyjęta z tę stroną internetową, która jest niezgodna z tym Agreement User zacinać się. W konsekwencji nie możesz wysłać nam twoich kontraktów, ofert, wymagań, form, poleceń zakupu, plików, ograniczeń prezentu, zawiadomień poufności, albo innych komunikacji zawierających okresy i / albo warunki, które różnią się od tego Agreement User, którego, jeśli przyjęty zagoszczony z naruszeniem powyższego jest zignorowany, jeśli możliwe i nie ma żaden skutek, ale, który może, jeśli uważany konieczny w naszej jedynej dyskrecji zależeć od prawnej recenzji w twoim wydatku. Nasze niepowodzenie, by odpowiedzieć albo wziąć akcję wyrównywania różnic rasowych w odpowiedzi na jakąś komunikację albo informacja posłało albo dostarczyło do nas powinien zostać zrozumiany, by znaczyć, że nie otrzymaliśmy komunikacji albo informacji, nie czytał tego, wybierał nie odpowiedzieć, albo był nie zgodzony i nie powinien zostać zinterpretowany, by wskazać naszej zgody, porozumienia, aprobaty, albo zgodzić się. Szczególnie, ale nie w ograniczeniu porzucania, tego ograniczonego strony internetowego praw i jakiegoś związanego oprogramowania, danych, potoków, albo innej zawartości nie są dostępny dla upoważniania do Stany Zjednoczone End Government Users albo innych pod okresami DALEKO 52.227-19 ("HANDLOWE KOMPUTEROWE OPROGRAMOWANIE?OGRANICZONE PRAWA"), ale tylko pod restrykcyjny okresami jako komplet naprzód tu.

Użycie torrentbits.e-mail org "od" albo "odpowiedz - by" adres nie znaczy, że wiadomość pochodziła z nas i nawet, jeśli autoryzował nie nasuwają jakiejś takiej władzy albo przynależności z torrentbits.org albo ta strona internetowa, ani posiadanie albo relacja agencji i jakaś twierdzona władza, tytuł, przynależność, posiadanie, albo relacja przez jakąś osobę albo byt nie stwierdziła na tej stronie internetowej rozstrzygająco jest przypuszczony, by być nieważny i nie może zostać polegany na. Jakaś wiadomość przyjąć zagości od nas, czy przez faks, e-mail, albo inną metodę, zawierający jakieś załączniki, zawiera informację poufną zamierzoną dla określonej osoby i celu i prawnie chroniony zostałą. Jeśli ty nie jesteś zamierzonym odbiorcą, proszę kontaktować się nadawcę natychmiast przez e-mail odpowiedzi albo faksować i niszczyć wszystkie kopie. Ty niniejszym jesteś zawiadomiony, że jakieś ujawnienie, kopiowanie, albo dystrybucja takiej wiadomości, albo branie jakiegoś działania bazowało na tym, dokładnie jest zakazany. Ty jesteś ostrzeżony, że wirusy komputerowe mogą zostać zostały przetransmitować przez e-mail, więc odbiorca jakiegoś e-maila powinien sprawdzić to i jakieś załączniki dla obecności wirusów. ( Wirusy komputerowe i spammers często podrabiają e-mail "od" zwraca się, do że oni kopiują od zakażonych komputerów albo od świat szerokiej sieci, tak, niestety, są wiele bezprawny e-maili wysłanych, że udając pochodzić z nas niż e-maile, że właciwie posyłamy.) nawet, jeśli e-mail jest prawowity, ani my ani nadawca przyjmuje, że odpowiedzialność dla jakiejś szkody spowodowała przez jakiegoś wirusa przetransmitować e-mailem. Transmisja poczty elektronicznej nie może zostać gwarantowana, by być pewny albo bezbłędny, ponieważ informacja mogłaby zostać przejęta, skorumpowany, zgubiony, zniszczony, przyjeżdżają późny albo niekompletny, albo zawierać wirusy. Nadawca dlatego nie przyjmuje odpowiedzialności dla jakichś błędów albo opuszczeń w zawartościach jakiejś wiadomości albo załącznika, który powstań w wyniku e-maila albo innej elektronicznej transmisji.

Nic w tym Agreement nie utworzy jakiejś relacji między nami, zawierając ale nie ograniczony, by tworząc jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia, łącznego pracodawcy, koncesjonariusza - franchisor, pracodawcy - pracownika, profesjonalnego klienta, organizacji - członka, albo główny agent relacji między tobą i nami, ani narzucony na nas jakieś zobowiązania dla jakichś strat, długów, podatków, albo inne zobowiązania poniosły przez ciebie albo w wyniku twoich działań. Uzgadniasz, że kiedykolwiek wydajesz wiązanie się z tę stroną internetową jest tylko dla twojego zadowolenia i edukacyjnych celów i / albo twoje edukacyjne hobby albo zbiór i jest nie pracować w imieniu nas albo naszej strony internetowej i tej chwili możesz darować własność, zawierając intelektualną własność (dla których prezentów my jesteśmy najwdzięcźniejsi!), nie możesz i uzgadniasz nie pracować nad naszą sprawą albo darowujesz twoją pracę do nas, ani pozwalasz nas, by określić sposób albo wyniknąć twoich działalności albo osiągnięć, ani tam jesteś jakaś ekonomiczna wymiana tym samym.

Czas jest istoty tego. Nie - wymuszenie jakiegoś zaopatrzenia tu nie tworzy zgody albo zrzeczenia się i nas zastrzeże sobie prawo, by narzucić takie zaopatrzenie w naszej jedynej dyskrecji i kiedykolwiek, bez ograniczenia i nie bacząc na jakieś opóźnienie, gdy uczymy się jakiegoś pogwałcenia okresów i warunków tego i, czy takie opóźnienie być sensowny albo nierozsądny i zrzeczenie się jakiegoś naruszenia jakiegoś zaopatrzenia tego Agreement User nie będzie uważane, by być zrzeczeniem się jakiegoś poprzedzającego albo dalekiego naruszenia, ani jakieś zrzeczenie się utworzy kontynuujące zrzeczenie się. Jeśli jakaś porcja tego porozumienia będzie trzymana unenforceable, inwalidę albo niedziałający, wtedy, () przypomnienie tego porozumienia będzie rozważone ważny i operacyjny i pozostawane zaopatrzenia niemniej jednak będą noszone do skutku i (b) tak dalece jako to jest sensowne i możliwe, skutek będzie dany do zamiaru zamanifestowanego przez porcję trzymaną unenforceable, inwalidę albo niedziałającą i taka porcja będzie zreformowana tylko do zasięgu koniecznego, by zrobić, że to jest wykonalne. Język tego Agreement User będzie zinterpretowany co do jego pięknego znaczenia i nie dokładnie dla albo przeciw jakiemuś przyjęciu. CHCEMY DO FULLFILL TROCHĘ ZOBOWIĄZANIA, ŻE MOŻEMY MIEĆ AND W KONSEKWENCJI WYMAGAĆ, ŻE MÓWISZ US NATYCHMIAST, CZY JEST AND PROBLEMU DAĆ US OKAZJA, BY WZIĄĆ ZARADCZE DZIAŁANIE. JEŚLI POWINIENEŚ KONKLUDOWAĆ ALBO ODKRYĆ FAKTY, KTÓRE ROZSĄDNIE WSKAZUJĄ, ŻE NARUSZYLIŚMY TO POROZUMIENIE UŻYTKOWNIKA, ALBO NIE ZDOŁAŁEŚ WYKONAĆ JAKICHŚ ZOBOWIĄZAŃ, ŻE MOŻEMY MIEĆ, ALBO zrobić wyłom w zobowiązaniu cywilnym, ALBO, ŻE MY BYLIŚMY NIEDBALI, TY jesteś WYMAGANY, BY ZAWIADOMIĆ torrentbits.ORG PRZEZ E - MAIL W NAJWCZEŚNIEJSZEJ OKAZJI ALE W 12 GODZINACH, AND DO FOLLOW - UP DO dostarczania WSZYSTKICH ZNANYCH AND SPECYFIKÓW DETAILS PRZEZ E - MAIL ZAWIADOMIENIE DO webmaster@torrentbits.org W DZIESIĘCIU DNIACH. JEŚLI NIE ZDOŁASZ DAĆ powyższe NA CZASIE ZAWIADOMIEŃ US, TYM SAMYM NIEODWOŁALNIE zrezygnujesz z WSZYSTKICH podstaw roszczenia AND ŻĄDAŃ. Zgadzasz się, że nie bacząc na jakąś ustawę albo prawa do przeciwieństwa, jakiegoś żądania albo podstawy powstającego roszczenia z z albo wiązany, by użyć miejsca TorrentBits albo ten Agreement User musi zostać odłożony przez ciebie w (1) roku po takim żądaniu albo podstawa roszczenia po pierwsze powstała i nie zważając kiedy odkryty, albo na zawsze być zabroniony. Przyjęcia do ten zastrzegają i zgadzają się, że (1) ponieważ fizyczne założenia miejsca TorrentBits składają się webserver Internet z miejsca(s) i komponentów przechowywania składowanie tego, te będą zinterpretowane jako nieruchomość miejsca i (2) że elektroniczne sygnały utworzyły kiedy strona internetowa albo zawartość tego jest użyta utworzyć fizyczne mienie osobiste miejsca TorrentBits; żaden, z który nie jest naruszony albo nie jest przemieniony przez nieupoważnione wejście, dostęp, transfer, albo użycie i nasze prawo, by wyłączyć innych od naruszania i / albo przemieniając taką własność albo z naszych wirtualnych założeń sieci nie jest ekwiwalent do jakichś praw ochronionych przez prawo autorskie. Przyjęcia do ten dalej zastrzegają i zgadzają się to użycie tej strony internetowej albo zawartości tego z naruszeniem tego Agreement User powoduje faktyczną i nieodwracalną szkodę wymierzoną przez takie zachowanie, utworzoną konkretną ingerencję z posiadaniem albo prawem do ten i daną początek podstawom roszczenia dla wykroczenia, zamiany, albo podobnego, fałszywej reklamie, federalnej i stwierdzoną roztwór znaku towarowego, oszustwo komputerowe i nadużytą, nieuczciwą konkurencję, sprzeniewierzenie, ingerencję z przyszłą ekonomiczną korzyścią, niesprawiedliwe wzbogacenie, prawe autorski naruszenia i inne podstawy jako przydatnego roszczenia i, że żaden środek albo wybory, które wybieramy nie będzie uważany wyłączny ale jest, dokądkolwiek możliwy, bądź łączny z wszystkimi innymi środkami zgodnie z prawem albo w sprawiedliwości i, że każdy potok albo graficzny utworzą oddzielną zastrzeżoną sobie prawa autorskie pracę. My zastrzeże sobie prawo w naszej jedynej i uwolnionej dyskrecji, by zaprzeczyć, że uzyskujesz dostęp do do tej strony internetowej kiedykolwiek dla jakiegoś powodu albo dla żadnego powodu.

POZWOLENIA ? ZAWARTOŚĆ UPOWAŻNIAJĄCA Additional Terms i Conditions dla License Reproduce Still Images albo inną zawartość strony internetowej: torrentbits.org silnie zachęca dopuszczony uczony, edukacyjny, artystyczny, kulturalny, naukowy, albo handlowe użycie, które przynosi te potoki albo inną zawartość do szerszej widowni. Jeśli chcesz pozwolenie, szczerze spodziewamy się, że nie dostajesz się przestraszony przez wszystkiego tego legalese i poddajemy się! Możemy tylko być przyjazny i pomocny, jeśli mamy wiadomości od ciebie i mówisz nam dokładnie czemuś co potrzebujesz. Raz ty jesteś pewny twoich potrzeb, proszę pisać do torrentbits.org (albo inny właściciel albo właściciel praw, jako przydatny) ["Licensor"] by mieć zastosowanie, by otrzymać dostęp i użycie albo użyć ponownie pozwolenia, by powielić potok(s) albo inna zawartość(s), w druku, transmisję, wideo, film, CD-ROM, DVD - ROM, Internet albo jakiś inny elektroniczny środek. Włącz do aplikacji i stwierdzenie zamiaru, by upoważnić i użyć jednego albo więcej potoków (twój "Request dla License, by Reproduce Still Images") który tworzy twój nieodwołalny rozkaz dla pozwolenia użycia: rzecz poprosiła; cel, trwanie i zamierzone użycie poproszonej rzeczy zawierającej tytuł albo opis, autora albo produkt, wydawcę albo producenta, opublikowanie albo datę wypuszczenia, miejsce rozmieszczenia (w wnętrzu, kurtce, pokryciu, albo innym miejscu; albo URL, jeśli dla użycia Web), wielkość drukuj bieg, teren (czy North America albo na całym świecie) i, czy w jednym języku albo wszystkich językach; imię albo tytuł, organizacja, adres ulicy, telefon, faks i adres poczty elektroniczny proponowanego "Licensee"; i jakieś specjalne preferencje (jeśli jakiś) dotycząc zdecydowanie potoku albo format. Pozwolenie może zostać przyznane albo jest cofnięte na przypadku przez podstawę przypadku w jedynej dyskrecji Licensor. Opłata dla pozwolenia dla reprodukcji każdego z torrentbits.ciche potoki org będą te sam jako zaszedł naprzód w Schedule Fee Use (Still Images) i, który planuje jest wcielony tu przez odniesienie, dla byłego, - użycie, nie - wyłącznie, użycie opublikowania koloru każdego pojedynczego potoku albo innej zawartości dla celu nie wyszczególniło i nie było nigdy dla nieograniczonego okresu, ani na wieczność. Opłata użycia dla pozwolenia dla reprodukcji tekstu jest jedną tysiączną U.S. dolar na czasach słowa czasy liczby słów numer kopii, oprócz w przypadku użycia Internet, gdzie ogólnie idziemy za Times Nowego Jorku używają planu opłaty jeden sto dolarów na artykule na 30 dniach albo dzielą na ułamki tego. Ilość opłaty użycia może zostać dostosowana przez kilka centów w porządku, by ułatwić elektronicznego śledzienie i weryfikację płatności. Pozwolone użycie nie przewyższy użycia zaszedł naprzód w aplikacji i stwierdzeniu zamiaru, który będzie dokładny. Przez składanie twojej prośby dla pozwolenia albo zapytania pozwoleń, zobowiązujesz się i twoją organizację(s), jeśli jakiś, upoważnić, natychmiast płaci dla i właciwie wykorzystać potok(s) albo inna zawartość poprosiła w sposobie jako zaszedł naprzód w twojej aplikacji, pozwolenie powinno zostać przyznane. Jeśli nie chcesz kupić pozwolenia, nie robią e-mailowi nas o pozwoleniach ? to jest tak proste! Nie możesz e-mail nas dotyczących pozwolenia, jeśli brakujesz władzę. Twoje zaangażowanie, by właciwie użyć poproszonego materiału jest wymagane, ponieważ twoja prośba może zajść w ruchu serię wydarzeń dzięki, któremu wydajemy znaczny normalnie zasoby unreimbursed, by zastosować się do twoja prośba, którego robimy chętnie i, który, który zasubwencjonować, ale tylko w porządku widzieć, że te cenione potoki właciwie zawarły z najwyższą jakością do nabycia w opublikowaniach, edukacyjnych projektach, albo innych uznanych usiłowaniach. torrentbits.org nie robi żadnej dodatkowej opłaty, ponieważ podwojenie potoków albo innej zawartości kiedy panowało w cyfrowym formacie przez Licensee przez Internet pod tym porozumieniem i właciwie użyło jako wyszczególniony w aplikacji, ale uniknąć nie - produktywnego użycia naszych niezmiernie ograniczonych zasobów, proszę ostrożnie decydować się, których potoki właciwie chcesz i jesteś pewny, że masz odpowiedni budżet, by być w stanie się, by pozwalać sobie potokom ciebie proszą przed składaniem twojej aplikacji, ponieważ zobowiązujesz się i opłaty użycia będą miały zastosowanie w pełni do każdego licencjonowanego potoku, nawet, jeśli ciebie później rozmyślają się albo decydują się nie powielić licencjonowany potok(s). ROZKAZY TYLKO! ? Użyj powyższego łącza do "e-mail dla pozwolenia" tylko, gdy zdecydowałeś się, że zdecydowanie użyjesz potok(s) powinien twoja aplikacja być pochwalany i ty jesteś pewny, że życzysz popełnić się przez umieszczanie zamówienia wiążącego dla "Pozwolenie, by Reproduce Still Images." [Jeśli ty jesteś płacony, by pracować nad projektem, proszę rozumieć, że nie zabijemy wolny coś co ty jesteś płacony, by zrobić!] Please nie obarczaj naszych bardzo ograniczonych zasobów z bezproduktywnym, spekulacyjnym, wstępnym, albo niekompletne prośby, które nie zdołają zupełnie wyszczególnić twoich dokładnych wymagań albo, które odbijają twoje niepowodzenie, by zdecydować się z góry, czy właciwie życzysz upoważnić poproszony potok(s), albo przeegzaminować Schedule Fee Use. Opuszczona opłata aplikacji: Nie ma żadnej opłaty aplikacji, ale będziesz naliczony jednym stu U.S. dolar bezzwrotna opuszczona opłata aplikacji na e-mailu dla KAŻDY AND KAŻDEGO E - MAILed "Request dla License, by Reproduce Still Images," zapytanie pozwoleń, dalsze, albo inne pozwolenia opowiedziały e-mail, że przyjmować gości od ciebie to zawodzi do ostatecznie kończyć się twoim upoważnianiem co najmniej jednego potoku albo innej poproszonej zawartości, zawierając ale nie ograniczony do e-maili wiązały się z potokiem selekcja, pytania, biling i zbiór opłat, z tym wyjątkiem , że żadna opuszczona opłata aplikacji nie będzie miała zastosowanie, jeśli składasz kompletną aplikację w twoim pierwszy e-mailu ale żaden potoków, które prosisz są dostępny dla upoważniania. Też, możemy, w naszej jedynej dyskrecji, uważać twoją aplikację zostać opuszczony i naliczyć opuszczoną opłatę aplikacji, jeśli nie zdołasz odpowiedzieć do każdego z naszych e-maili w 72 godzinach, jeśli odrzucasz pozwolenie, które pochwalamy w odpowiedzi do twojej prośby, nie zdołają zrobić na czasie jak jest wymagane tu, albo powiedział nam, że nie chcesz pozwolenia płatności. Przystosowany potok nie - kara użycia: Dodatkowo, ostatecznie, że my rescan i / albo reprocess poproszony potok(s) w odpowiedzi na twoją prośbę dla wersji dużej rozdzielczości, różnej wielkości albo formatu, albo inna odmiana od na żywo pliku potoku pokazała na ta strona internetowa ("przystosowanym potoku") i / albo w próbie, by dostarczyć ciebie w naszej jedynej dyskrecji z najlepszą możliwą jakością potoku i wtedy nie zdołasz sprostać twojemu zobowiązaniu użyć poproszonego potoku, tym samym marnując nasze zasoby, uzgadniasz zapłacić kary konwencjonalne trzech stu U.S. dolary na potoku dla nie - użycie każdego takiego przystosowanego potoku, który nie zdołasz użyć, nie podlegający zrzeczenie się opłaty, w dodatku do opłaty użycia i jakichś innych przydatnych oskarżeń. Wszystkie opłaty wylistować są zależny, by zmienić się, są bezzwrotny, zależą od pięćdziesięciu U.S. dolar na opłacie minimum potoku (jeden sto dolara na opłacie minimum potoku dla przystosowanych potoków) i może zostać zmniejszony albo jest zrezygnowany w specjalnych okolicznościach, kiedy poproszonych z góry wtedy aplikacji, w jedynej dyskrecji torrentbits.org i Licensor i kontyngent na zgodzie z wszystkimi okresami tego Agreement User, ale nie będzie zrezygnowany, jeśli użycie jest bez pozwolenia. Opłata użycia dla dostępu badania do torrentbits.strona internetowa org dla handlowego projektu jest $1,000 / miesiącem z sześć miesiąca minimum, które ilość może zostać odniesiona do koszta jakichś potoków, które upoważniło poniżej dla użycia opublikowania dla projektu. Jeśli znajdujesz, że żaden kategorii w Schedule Fee Use odnosić się do twojego zamierzonego użycia, nie rozumiesz planu opłaty użycia, ciebie są niepewny co do przydatnej opłaty, albo życzysz, byśmy rozważyli twoją prośbę dla opłaty użycia, która różni się od planu opłaty, MUSISZ wyszczególnić w twojej aplikacji określoną proponowaną ilość dolara opłaty użycia, którą oferujesz. Jeśli poproszona informacja potrzebowała zdecydować się, który z kilka prawdopodobnie przydatnych poziomów opłat powinien mieć zastosowanie nie jest dostarczony w aplikacji, wyższa opłata będzie miała zastosowanie. Jeśli opłata użycia jest niewyszczególniona tu albo w planie opłaty i nie uzgodniony z góry, to będzie jeden sto dolarów na potoku na miesiącu. Pośpiech: Dodaj pięćdziesiąt procentów do określonych opłat dla prośb pośpiechu. E-maile osłabły dla specjalnego traktowania z wysokie pierwszeństwo / znaczenie główkami albo podobnym albo poprosiły, że potoki być uczyniony dostępnym dla użycia w siedmiu dniach albo mniej od daty prośby też tworzyć prośby pośpiechu. Nasza akceptacja jakiejś prośby, zapytania, albo rozkaz umieścił przez ciebie wyraźnie jest zrobiony warunkowy na twojej zgodzie do okresów zaszedł naprzód w tym Agreement User i nie te w twojej prośbie, zapytaniu, rozkazie, albo e-mailu. Kupujący strzegą się: Autoryzujesz nas, by postąpić według jakiegoś e-maila ciebie posłać do nas proszących pozwolenie albo pozwolenia albo robiących zapytanie jako tworzenie rozkazu, czy e-mail jest formalny albo nieformalny, kompletny albo niekompletny, zawieranie prośb pozowało jako pytania, zapytanie, albo posłało używając łącza e-maila na innych stronach naszej strony internetowej, która dostarcz dostatecznej informacji, by pozwolić nas, by przetworzyć prośbę (i wybrać potok spełniający prośbę ostatecznie, że określony potok nie jest poproszony) który utworzy wiążący rozkaz proszący pozwolenie, by rozmnożyć się nadal potoki. [ Wiemy, że to może wydawać się dziwny do ciebie, ale nasza polityka naprawdę jest konieczna, ponieważ z powodu faktycznego, prawnego i / albo techniczne wyjścia, które często mamy prośbom badania, szukać potoków i / albo rescan i / albo potoki reprocess w porządku dla nas, by odpowiedzieć do twojego e-maila i / albo określ, czy będziemy w stanie się, by szczęśliwie wypełniać twoją upoważniającą prośbę i jako skutek możemy prawie zostać zrobiony z twoim rozkazem zanim możemy odpowiedzieć twój e-mail.] na przykład, jeśli piszesz nieformalnie, by spytać nas około używając jednego albo więcej potoków, że widziałeś na torrentbits.strona internetowa org i spytaj co prośba będzie kosztowała, kiedy wyszczególniając pułapu ceny lub kursu, tym samym prosisz i autoryzujesz nas, by napełnić twój rozkaz po cenie zgodny z Schedule Fee Use i okresy i warunki tego Agreement User i dać tobie znać suma łącznego spowodowanego dla pozwolenia przez wysyłając tobie elektroniczną fakturę, która ty jesteś zobowiązany zapłacić. Proszę zapłać zamkniętą uwagę do czego jest napisany na tej stronie: Chcemy uniknąć paskudnych zaskoczeń i sporów, więc dajemy tobie piękne ostrzeżenie, że to jest strona internetowa e-handlu z prawdopodobnie nieznanymi politykami i procedurami i tym klikaniem na "torrentbits e-maila.org dla pozwolenia" łącze ponad środkami " teraz kup pozwolenie." Opłata użycia(s) jest bezzwrotny i jest w pełni i natychmiast płaci w wcześniej czasów twojej recepty (1) licencjonowana zawartość; (2) stypendium pozwolenia dostępu do ten, ponieważ cel poprosił; albo, (3) nasza faktura prosząca płatność w odpowiedzi na twoją prośbę i będzie natychmiast spowodowany i płatny z góry opublikowania albo innego licencjonowanego użycia, przez czek będzie podpisany przez Licensee, w U.S. dolary, zostałe narysowany na banku Stanów Zjednoczonych, albo wysłane przez elektroniczna wymiana danych finansowych dla korzyści Licensee i płatność będzie dostarczona do nas albo instytucji finansowej Licensor w dziesięciu dniach, według instrukcji przyjąć zagości. Jeśli Licensee posyła płatność przez czek wysłała pocztę bezpośrednio do instytucji finansowej Licensor. Posiadacz zezwolenia też natychmiast będzie faksował kopię czeku do Licensor. Ponowna dostawa: torrentbits.org ma bardzo składowanie krótkoterminowe dla potoków zwyczaju, tak, jeśli ty jesteś zawiadomiony przez nas, że jeden albo licencjonowany potoki, które poprosiłeś jest gotowy dla pobierania, to jest twoja odpowiedzialność, by natychmiast odzyskać ich zanim oni są usunięci od naszego serwera WWW. (Prośby do w sprawie - załaduj się albo prześlij ponownie licencjonowane zwyczajowe potoki, które zgubiłeś albo zaniedbałeś w porę odzyskać, jeśli nadal dostępny, poniosą przeciążanie opłaty użycia ponownej dostawy dwudziestu pięć dolarów na potoku, nie podlegający zrzeczenie się opłaty.) ostatecznie, że spotykasz jakąś trudność z licencjonowanymi plikami potoku, inną zawartością, albo receptą albo pobierasz tego, musisz zawiadomić nas e-mailem w trzydziestu sześć godzinach. Będzie dodatkowy trzydziestu U.S. opłata dolara dla wróconych czeków albo chargebacks, który też wywoła opuszczoną aplikację i nie - kara użycia, jako przydatny. Pozwolenie zależy od płatności przez Licensee wszystkich przydatnych opłat i obecność w twojej pracy właściwy kredyt(s) i wszystkie ogłoszenia sądowe wymagały tu zawierania ale nie ograniczony do właściwego zawiadomienia naszego prawa autorskiego. W przykładach, gdzie płatność jest spowodowana, pozwolenie będzie przyznane warunkowo na pomyślnym depozycie przez Licensor w rachunku Licensor i pozwoleniu takiego czeku płatności, albo depozyt w rachunku Licensor funduszy elektronicznie przeniósł się dla korzyści Licensor, świadczonego tym samym i fotokopia albo kopia takiego czeku albo zapisu takiej elektronicznej wymiany danych finansowych albo ostateczny elektroniczny depozyt potwierdzi tożsamość przydatnego Licensee i Licensor i potwierdzi akceptację Licensee tego całego Agreement. Takie pozwolenie będzie puste i unieważni jak gdyby nigdy nie wyemitowany na pogwałceniu tego porozumienia użytkownika, zawierając ale nie ograniczony do niepłacenia albo braku na czasie płatności. Opublikowanie taki potok(s) albo inne zawartość też dalej potwierdzi akceptację Licensee tego całego Agreement bez modyfikacji. Pozwolenie dla takiego nie - przenośnego, nie - wyłącznie, nie - sublicensable, byłe, - użycie będzie ograniczony do opublikowania w okresie dwanaście miesięcy idących za opublikowaniem albo data wypuszczenia wyszczególniła w aplikacji, albo, jeśli niewyszczególniony w aplikacji, od daty naszej aprobaty, oprócz w przypadku publicznego pokazu albo występu, zawierającej ale nie ograniczony, by nadać telewizję albo użycie Internet, którego użycie nie przewyższy, którego lesser czasu wyszczególnił w twojej aplikacji albo w pozwoleniu przyznanym albo fakturze dlatego, albo, jeśli niewyszczególniony wtedy 60 dni i od tego czasu elektroniczny dostęp ustanie, który w przypadku Internet użycie zawrze wymazywanie wszystkich cyfrowych kopii i usuwanie wszystkich łączy do ten. W przypadku potoków upoważnionych dla pojedynczy drukuj się albo wystawa kopii przezroczystości albo pokazywać okres pozwolenia jest lesser trwania wystawy albo pięć lat. Dla użycia wideo nadal potoki, jest dodatkowa opłata dla każdego domowego formatu wideo takie jak VHS albo DVD w dodatku do opłaty użycia transmisji. Pozwolenie dla jakiegoś dalszego użycia musi zostać otrzymane oddzielnie. Pozwolenie z zrzeczeniem się opłaty, jeśli poprosił i przyznał, ponieważ szkoła studentów opowiedziała użycie projektu jest dla nie - opublikowanie edukacyjne użycie tylko podczas aktualnego semestru i nie przyznają pozwolenia dla opublikowania w druku, elektroniczny format, na Internet, albo inaczej. Jeśli prosisz zrzeczenie się opłaty w imieniu organizacji niedochodowej, pomóc nam w ocenianiu prośby, proszę stwierdzać w twojej aplikacji, czy albo nie organizacja nalicza społeczeństwo dla jego produktu albo usługi i, czy albo nie ty jesteś niezapłaconym ochotnikiem. Ty jesteś zobowiązany, by nabyć pozwolenie pod okresami i warunkujesz tego dla jakiegoś potoku, który pobierasz od tej strony internetowej bez pozwolenia albo z naruszeniem tego Agreement User, powinniśmy zdecydować się w naszej jedynej dyskrecji zaoferować tobie takie pozwolenie. Miejsce TorrentBits działa całkowicie na żywo, komunikuje się wyłącznie przez Internet, dostarcza potoków jako handel elektroniczny i żaden sztab nie musi posługiwać się rozmowy telefoniczne albo requestor dostarczył formy albo papierkową robotę; w konsekwencji, dostarczamy elektronicznej faktury i IRS 9 formy W tylko i telefonujemy poparcie albo biling, fakturując, albo inna dokumentacja w papier formie hardcopy przez U.S. poczta, faks, albo inaczej, nie są dostępny. Uzgadniasz użyć tylko dostarczanego adresu pocztów elektronicznego pozwoleń (albo inne łącza e-maila na tej stronie internetowej, jako odpowiedni) i nie zatelefonować nas albo zadowolić współpracowników z pozwoleniami albo innymi prośbami, ani usiłować oszukać zaopatrzenia tego porozumienia i rozmowy telefoniczne umieściły w lekceważeniu powyższego będzie naliczony w dwóch stu pięćdziesięciu dolarach na rozmowa telefoniczna. Drukowana wersja twój e-mail aplikacji(s) proszącego pozwolenie, tworząc twojego Request dla License dla Still Images i / albo kopia albo inne elektroniczne zapisy jest dopuszczalna w arbitrażu, sądowym, albo postępowaniach administracyjnych do tego samego zasięgu i podlegająca tym samym warunkom jako inne biznesowe dokumenty i zapisy pierwotnie wygenerują i utrzymają w drukowanym formularzu. Twój czyn wysyłania taki email(s) do nas, czy bezpośrednio albo pośrednio i / albo twoje klikanie twojego e-maila wysyła guzik wskazuje twój zamiar tym samym, by przymocować twój elektroniczny podpis takiej e wysłanej pocztę aplikacji proszącej pozwolenie albo inną komunikację i do tego całego Agreement User. Posiadacz zezwolenia też dostarczy Licensor w trzydziestu dniach roboczych daty opublikowania z dwoma uzupełniającymi darowanymi całymi kopiami najlepszej edycji jakiejś napisanej albo opublikowanej pracy, pliku komputera, albo oprogramowania, zawierającego ale nie ograniczony, by zameldować się, artykuł, wideo, CD-ROM, albo DVD - ROM produkty, w których licencjonowany potok(s) albo inna zawartość jest zawarty, dla włączenia w miejscu torrentbits. (Jeśli upoważniony dla użycia Web, Licensee dostarczy dostęp do miejsca(s) gdzie praca zawierająca licencjonowany potok(s) albo inna zawartość jest mieszkana, zamiast dostarczania fizycznych kopii.) Permission, jeśli przyznany, do posiadacza zezwolenia dla użycia na Internet albo innym elektronicznym środku, który działa przez dostarczanie cyfrowych potoków nie przyznają pozwolenia dla zdobycia użytkownika końca ani ładowania dolnego takich potoków, ani dalszego użycia tego, ani jakieś użycie nie dopuściło tu, ani użycie poza ograniczonym okresem tego pozwolenia, nie przyznają pozwolenia dla potoków, by zostać wystawiony na jakiejś stronie internetowej, która nie zakazuje ich zdobycia, ładowania dolnego, albo dalszego użycia i nie przyznają pozwolenia, chyba, że oba z poszły za warunkami jest spotkane: (1) torrentbits.zawiadomienie prawa autorskiego org w widocznym miejscu jest pokazane; i, (2) że takie zdobycie i / albo ładowanie dolne i takie dalsze użycie bez oddzielnego pozwolenia torrentbits.org jest obu contractually zakazanym w prawnie obowiązującym użytkowniku końca posiadacza zezwolenia umowie licencyjnym. Jeśli licencjonowany potok(s) albo inna zawartość jest opublikowany elektronicznie, zawierając ale nie ograniczony do kiedy używania html albo jakiegoś innego formatu, potoki będą w niskim zdecydowaniu ekranu tylko, nie w nadmiarze pięć sto piksli szerokich i oprogramowanie albo kod webpage będzie napisane tak zapobiec nieupoważnione kopiowanie, ładowanie dolne, oszczędność, albo inne zdobycie potoków albo innej licencjonowanej zawartości i jak wymagać, że użytkownik końca musi kliknąć, by wskazać ich zgodę i akceptację umowy licencyjnej użytkownika końca przed byciem dany dostępu do licencjonowany potok(s) albo inna zawartość. torrentbits.org (albo inny właściciel albo właściciel praw, jako przydatny) zachowuje jego własnego właściwego, by powielać taki potok albo inną zawartość, albo przyznać inni takie pozwolenie i zachowuje posiadanie, prawo autorskie i wszystką inną namacalną i nieuchwytną prawą (zawierając ale nie ograniczony do posiadania oryginałów, badań wzrokiem, plików, danych, przeczeń, cyfrowych mediów i photoduplicates albo kopii tego, czy reprograficzny, elektroniczny, cyfrowy albo inaczej, [ inny niż namacalne prawa dla tych końcowych pozwolonych reprodukcji opublikowały przez Licensee pod tym pozwoleniem dla dystrybucji do innych] który, jeśli nie zachowany przez Licensor jest zniszczony albo jest zwrócony do Licensor na upłynięciu ograniczonego okresu pozwolenia). Możesz zachować potok(s) otrzymanego od nas pod zaopatrzeniami tego paragrafu tylko dla ograniczonych celów, dla których panowałeś pozwolenie, ale mógł posiadać albo użyć tylko pojedynczej kopii każdego taki cyfrowy potok na pojedynczym komputerze i na pojedynczym napędzie dysku twardego albo innym komputerowym środku, nie może rozprowadzić taki cyfrowy potok(s) na komputerowej sieci oprócz jak jawnie dopuszczony i natychmiast wrócony albo zniszczony wszystkich kopii taki potok(s) kiedy już nie potrzebowanego, ponieważ cel stwierdził w twojej prośbie dla pozwolenia. Posiadacz zezwolenia uznaje to pozwolenie, jeśli przyznany jest tylko dla opublikowania albo innego użycia jako wyszczególniony w aplikacji podczas ograniczonego okresu pozwolenia, nie tworzą przeniesienia własności, ani pierwszy sprzedaży i takie pozwolenie jest przyznane tylko do zasięgu posiadania Licensor praw wiązały się z potokiem(s) albo inna zawartość i nie byłych pozwolenie praw dla prawo osoby trzeciej, własność, potoki albo inna zawartość zawarła na tej stronie internetowej, albo pochodnych pracach od ten, który posiadacz zezwolenia pozwolenia musi panować oddzielnie od takiej trzecia strony albo przyjęć kiedy wymaganych i nasze pozwolenie przyznaje tobie żadne prawa, aż też otrzymujesz wszystkie pozwolenia trzecia strony i wypuszczenia, które mogą zostać wymagane, kopii, których, które uzgadniasz dostarczyć do nas na prośbie. Ostatecznie że prosisz upoważnianie takiego potoku trzecia strony od nas raczej niż bezpośrednio od trzecia strony, albo naszej pochodnej pracy od ten, dla wygody, ponieważ taki potok jest dostępny w cyfrowym formacie od nas, albo skorzystać z potoku przetwarzania albo cyfrowego przywracania, że mogliśmy zagrać na takim potoku trzecia strony i zostaliśmy zaniepokojeni sumą upoważniającą koszta zawierającego możliwe dodatkowe opłaty użycia, które mogą być płatna do jednego albo więcej takie trzecia strony, proszę włączać do twojej aplikacji prośbę dla określonego proponowanego dostosowania w naszej opłacie użycia, by częściowo wyrównać takie dodatkowe opłaty użycia, by zostać zapłacony do jednego albo więcej takie trzecia strony, które prośba, którą będziemy spodoba się, by rozważyć na przypadku przez podstawę przypadku. Żadne pozwolenie albo prawo pod jakimś patentem albo znak towarowy nie będzie przyznane ani taki będzie zinterpretowany jako bycie przyznany poniżej przez implikację, zarzut albo inaczej. Jakieś pozwolenie przyznało nie jest przenośny i Licensee nie będzie sublicense albo pozwalać innych, by powielić licencjonowany potok albo inną zawartość i odsyłać takie prośby przez innych dla pozwolenia, by rozmnożyć się do Licensor. Licensor dla torrentbits.org jest California Corporation posiadły przez autora, torrentbits.org, który ma jedyną władzę, by zadziałać i upoważnić tę stronę internetową i jego zawartość. Posiadacz zezwolenia uznaje, że torrentbits.org nie przyznaje pozwolenia na sprawie ani działając jako agent dla jakiegoś innego właściciela albo właściciela praw. Posiadacz zezwolenia utrzyma integralność potoków albo inna zawartość użyje i użycie nie będzie bezprawne, mylący, oszczerczy, ośmieszając, oszczerczy, albo inaczej niewłaściwy, zmieniony według oryginału pojawienie się, formę, znaczenie, albo zamiar autora, ani współzawodniczony albo umniejszony od istniejącego albo zaplanowanego użycia przez torrentbits.org, ani w sposobie, który zasugeruje stowarzyszenie z albo poparcie jakiegoś produktu albo usługi, ani w historycznie niedokładnym sposobie albo opublikowaniu, ani szkodliwy do naszego albo reputacji rightsholder. Obrazy będą otrzymane przez Internet w RGB formacie jpeg jako pokazany na tej stronie internetowej, chyba, że inaczej zgodzony z góry i podlegający dostępności i ograniczony zasoby, opóźnienia i odwołanie, pomimo jakiegoś ostatecznego terminu zanotowanego w aplikacji, ani byłego preferencje (jeśli jakiś) zawierając tych dotyczyć zdecydowanie potoku, format, albo metoda dostawy wyszczególniła w aplikacji zostać rozważona wymagania. Jakaś potrzebna zamiana cyfrowych potoków do odcisków albo potrzebuj zapłonąć CD albo DVD będzie twoją odpowiedzialność i w twoim wydatku. W konsekwencji, proszę nie proś wysokiego zdecydowania albo popijaj pliki formatu (którzy są często w 2-24 zasięgu wielkości MB) jeśli masz powolny albo niesolidny związek internetu i masz trudność pobierającą duże pliki, ponieważ będzie dodatkowy siedemdziesięciu pięć dolar opłata CD-ROM (na CD-ROM) jeśli prosisz potoki na CD i my jesteśmy w stanie się, by zastosowywać się, jednakże nie będzie żadnego oskarżenia dla dostawy przez CD-ROM, jeśli powinniśmy wybrać w naszej jedynej dyskrecji, by użyć tej zmiennej metody dostawy, taki co do rozkazu wystarczająco duży, ponieważ przewyższyć naszą na żywo pojemność przechowywania składowanie serwera. torrentbits.zastrzegą sobie prawo , by ograniczyć reprodukcję materiałów z powodu konserwacji i zainteresowań zachowania i prawa, by naliczyć dodatkowe opłaty org jako zdecydował się na przypadku przez podstawę przypadku. Posiadacz zezwolenia uzgadnia, że to niezależnie zdecydowało się "jako jest" zawartość potoku, jakość i format licencjonowanej zawartości jako pokazany na tej stronie internetowej, by być odpowiedni dla jego zamierzonego użycia, zrozumiany, że potoki utworzyły z obszernym materiałem ilustracyjnym przywracania i złożonymi potokami będącymi komputera wygenerowanego fizycznie nie istnieją w formie, która mogłaby być rescanned w wyższym zdecydowaniu i zrozumiany to poprosiło, że przeformatowywanie nie skończą się zmianą w faktycznym zdecydowaniu potoku. Deadbeats: Twoja reputacja wycierpi i będziesz mógł stać się odpowiedzialny za zmuszanie nas, by ustać oferujący te historyczne potoki, jeśli stajesz się deadbeat przez nie zdołanie zrobić szybkiego i pełnego jak jest wymagane w dziesięciu dniach płatności albo, jeśli usiłujesz wyrzec się ten kontrakt albo twoje zobowiązania poniżej, zgadzasz się na opublikowanie na tej stronie internetowej i, gdzie indziej twojego identyfikuje jako deadbeat i zrzeszona informacja dla niepowodzenia, by zrobić na czasie płatność, zgadzać się, że twój jedyny środek dla takiego opublikowania, jeśli przez pomyłkę będzie usunięcie błędu od naszego webserver idącego za twoją dostawą do nas dowodu na czasie płatności fakturowanej ilości takie jak odwołanego czeku zapłaconego do licencjodawcy i uzgadniasz zapłacić kary konwencjonalne w ilości tysiąc czasów fakturowanej ilości, jeśli inicjujesz albo grozisz nam powództwem albo odgrażasz się albo usiłujesz uszkodzić naszą reputację w wysiłku, by uniknąć płacenia, powstrzymują wysiłki zbioru, albo zapobiegają opublikowanie albo kontynuowane opublikowanie twój brak na czasie płatności. Posiadacz zezwolenia uznaje, że 19th potoki wieku takie jak 3 1/2" odciski albuminy stereograph są ograniczonego zdecydowania i ogólnie są zwyrodniałe, zawierając różne niedoskonałości potoku i wchodzą z powodu starzenia się i uszkodzony, zawierając ale nie ograniczony do oszukiwania, zauważając, strugającego, pękając, otarcie, składając, rwące, dłubiąc, strata emulsji, poplamić się, zabrudzająca, smużenie kleju, odbarwienie, rozmywanie ruchu, ciemniejąc i zanikając (często nierówny w stopniu przez różne części potoku) i uznaje, że rescanned potoków albo photoduplicated według oryginału w wyniku jego prośba może wymagać dodatkowego przetwarzania albo przywracania. Jeśli poproszony potok jest lesser jakości niż inny podobny dostępny potok, możemy, w naszej jedynej dyskrecji, zamienić lepszy jakościowy potok. Jeśli poproszony potok nie jest dostępny dla zamierzonego użycia, możemy zamienić podobny potok, który jest dostępny. Posiadacz zezwolenia uznaje, że torrentbits.org poleca całkowicie cyfrowy kolor albo metody opublikowania duotone i uznaje, że nadmierne powiększenie, dodatkowe przetwórcze kroki zawierające zamianę do różnego formatu potoku albo zamiany do monochromatyczny raczej niż cyfrowe metody nie poprawiają się i mogą niekorzystnie oddziałać na potok jakości i / albo zdecydowanie. Posiadacz zezwolenia zutylizuje najwyższą jakość obrazującą i metody reprodukcji, które nie degradują jakości potoku, zawierając ale nie ograniczony, by zabarwić się, kontrast, albo zdecydowanie i nie wprowadzaj artefaktów, zawierając ale nie ograniczony do koordynowania nazw albo wzorów Moiré i powielony potoki w wystarczająco małej wielkości odpowiedniej dla dostępnego ograniczonego zdecydowania więc to powieliło potoki nie ukazują się, by być unsharp. Posiadacz zezwolenia uznaje, że wyższe zdecydowanie drukuje opublikowanie wymaga, by potoki został drukowani mniejszy niż wielkość tego samego potoku kiedy pokazała na niższym ekranie komputera zdecydowania. Pozwolenie pozwalające opublikowanie jest tylko stypendium dostępu do potok(s) albo inna zawartość(s) dla użycia opublikowania w rozważaniu, ponieważ płatność (" opłata użycia") właciwie przyjąć zagości i Licensee zgadza się, że torrentbits.org albo inny Licensor nie ma żadnego zobowiązania, by wziąć jakieś działanie na sprawie Licensee, by pomóc Licensee, ani dostarczyć jakiś produkt albo usługę, że nasze końce odpowiedzialności raz dostarczyliśmy zarówno pozwolenie i dostęp do poproszony potok(s) albo innej zawartości i, że wszystkie przydatne opłaty albo oskarżenia nie zważając jak opisany są opłaty użycia, nie oskarżenia dla produktów albo usług. Posiadacz zezwolenia będzie wyłącznie odpowiedzialny za wyszczególnianie i otrzymywanie jakichś potrzebnych usług i, ponieważ jakieś koszty poniosły na ich sprawie, czy do Licensor albo trzecia stron dla photoduplication, przywracania, przetwarzania, produkcji, albo inaczej i jest zachęcony, by szukać usługi biura serwisowego eksperta i / albo przedsiębiorstwa druku dla takich usług. Wszystkie paragrafy i zaopatrzenia tego Agreement User odniosą się do tej umowy licencyjnej i do ciebie jako License. Ważny: Posiadacz zezwolenia zrobi wszystek krok konieczne, by ubezpieczyć, że okresy i warunki tego Agreement User podobnie mają zastosowanie, by i związują jakiegoś użytkownika jakiejś pracy utworzonej przez Licensee albo pod tym pozwoleniem, które zawiera albo jest wywiedzione z potoków albo inna zawartość panowała od tej strony internetowej albo pod tym Agreement User, którego zobowiązanie w przypadku takiego użycia Internet zawiera ale nie jest ograniczone do umieszczania łącza do tego Agreement User na każdej stronie sieci zawierającej taką pracę w dodatku do i towarzyszenie linii kredytowej wyszczególniło poniżej i otrzymując każdego porozumienie takiego użytkownika do ten. Posiadacz zezwolenia dostarczy pełnego i właściwego kredytu dla źródła potoków albo inna zawartość użyje i stan w towarzyszącym nagłówku jakieś modyfikacje, które zostały zrobione takie jak dawanie plonów, podawanie szczegółów, albo zabarwianie, inne niż przywracanie do oryginalnego pojawienia się.

Surowa dodatkowa kara dla opublikowania potoków ukradzionych od tej strony internetowej; odpowiedzialność nieograniczona dla dalszego naruszenia: Ostatecznie że nie otrzymujesz pozwolenia i zamiast naruszasz to porozumienie przez sprzeniewierzanie i / albo publikowanie nieupoważnionych nielegalnie skopiowanych kopii potoków panowało od tej strony internetowej, albo przez umożliwianie, dopuszczając, ułatwiające, albo zachęcające innych, by zrobić tak, wykroczenie, zamianę, albo podobne, która krzywdzi Site torrentbits, na przykład przez powodowanie dawców być niezdecydowane albo niechętne, by pozwolić ich potoki zostać pokazani na Internet, albo, jeśli publikujesz potoki albo inną zawartość przed robieniem pełnej płatności wszystkich przydatnych opłat, albo bez zawierania ogłoszeń sądowych i jak jest wymagane tu kredytów, uzgadniasz zapłacić karę do torrentbits.org dla każdego nielicencjonowanego użycia, w dodatku do trochę faktycznego i / albo odszkodowania ustawowe, wydatki i opłaty adwokata, etc., który może mieć zastosowanie, w ilość pięćdziesiąt (50) czasach undiscounted handlowa opłata dla licencjonowanego użycia zgodnie z tym porozumieniem użytkownika, uzgadnia wyznaczyć wyłącznie do torrentbits.prawo autorskie org i wszystkie inne prawa posiadania, zawierając ale nie ograniczony do fizycznego, kontraktowego i intelektualnych praw do własności majątkowej w jakaś wynikająca praca(s) który zawiera(s) albo, których jest wywiedziony z naszej intelektualnej własności, tej strony internetowej albo jego potoków albo innej zawartości i uzgodnij natychmiast ustać i odstąpić jakiegoś i wszystko naruszenie naszego prawa autorskiego albo innych prawo własności i takich praw jakiejś trzecia strony, dla którego przyjęcia też pozostaniesz skłonny. Dodatkowo, proszę weź szczególną troskę, by zrozumieć, że w dodatku do bezpośredniego naruszenia przez twoją kradzież i republication naszej intelektualnej własności, albo, jeśli inaczej naruszasz okresy tego pozwolenia, uzgadniasz, że takie pogwałcenie skończy się twoją odpowiedzialnością nieograniczoną dla wszystkiego wynikającego użycia i / albo naruszenie do trzeciego i dalszych przyjęć, które otrzymują naszą intelektualną własność od albo przez ciebie i będziesz trzymany w pełni odpowiedzialnego (zawierać kary) ? czy albo nie masz wiedzę ich działań wtedy, czy albo nie korzystasz finansowo i, czy albo nie masz prawo i / albo zdolność, by dozorować albo policje takie dalsze wynikające użycia ? specjalnie powinien powtórzony i niepowstrzymane użycie przez innych skutek i ty szczególnie jesteś zakazany od brania jakiegoś działania, które dopuściłoby, umożliwiłoby, albo ułatwiłoby takiego unpermitted albo wirusową dystrybucję, zawierając ale nie ograniczony do, przez innych, którzy nie są przyjęcie do tego porozumienia. [i.e., If wydajesz nasze potoki albo inną zawartość bez naszego pozwolenia i / albo w pogwałceniu tego porozumienia, uzgadniasz zapłacić jako wyszczególniony w tym porozumieniu dla wszystkich wynikających dalszych użyć przez innych, którzy nie jest autoryzowany przez nas, czy legalny albo bezprawny, zawierając te wynikające użycia, które ty i / albo możemy, w wyniku twoich działań, wtedy być bezsilny, by skontrolować albo zapobiec i prawdopodobnie nie móc nawet odkryć do po fakcie.] Additionally, ostatecznie, że twoje działania w pogwałceniu tego kończyć się Agreement User naszym byciem pozbawiony naszych wyłącznych praw do posiadanie i kontrola intelektualnej własności utworzyliśmy w tej stronie internetowej i jego cyfrowych potokach i / albo inna zawartość w całej albo konkretnej części, albo wartości tego, albo, który zrobiłby, że taka intelektualna własność jest niesprzedawalna, uzgadniasz zapłacić nam kary konwencjonalne w ilości większego pięciu milion U.S. dolary, ilość odszkodowań ustawowych prawego autorski naruszenia na potoku albo innej zawartości dla każdy naruszenie, wyceniona wartość rynkowa tej strony internetowej są nieobecnymi takimi działaniami i ocenionym handlowym kosztem, by utworzyć stronę internetową z jak złożoność i zadowalają.

ogłoszenie sądowe NARUSZENIA Proszę przeczytało to ogłoszenie sądowe Infringement, który odnosi się do ciebie tylko, jeśli naruszyłeś tego Agreement User, albo zrobiłeś jakieś użycie tej strony internetowej w jakiejś drodze szczególnie nie autoryzowanej i pozwolonej tu, w którym przypadku uznajesz na czasie receptę tego, który zgadzasz się wystarcza zawiadomienie, w takim razie, ponieważ zacząłeś pogwałcenie tego Agreement User. Dodatkowo, jeśli otrzymałeś ogłoszenie sądowe Infringement od nas przez e-mail albo inaczej, ten Notice i cały Agreement User są zawarte w ten przez odniesienie i powinieneś też ponownie przeczytać tego całego Agreement User. Ten Notice jest autoryzowany w imieniu torrentbits.org, właściciel prawa autorskiego i innych prawo własności do tej strony internetowej, jego potoków i innej zawartości. Twoje działalności z naruszeniem tego Agreement User tworzą naruszenie wyłącznych praw, by zrobić kopie i rozprowadzić kopie i utworzyć naruszenie prawa autorskiego i innych intelektualnych praw do własności majątkowej, jak również pogwałcenie Agreement User, który jest wiążący kontrakt weszło do kiedykolwiek użycie jest sądzone o naszej stronie internetowej. Prosimy, że natychmiast bierzesz wszystko działanie jako może być odpowiedni, by zawiesić te nielegalne działalności. W imieniu poszczególnych właścicieli praw zawierających ale nie ograniczył do właścicieli wyłącznych praw do zastrzeżonego sobie prawa autorskie materiału sporny w tym zawiadomieniu, torrentbits.org niniejsze stany, że torrentbits.org ma wiarę dobra wiara to użycie materiału w sposobie skarżyło się z naruszeniem tego Agreement User nie jest autoryzowany przez chronionych prawem autorskim właścicieli albo innych właścicieli praw, ich poszczególnych agentów, albo prawo. torrentbits.org niniejsze stany, pod karą krzywoprzysięstwa pod prawami California i pod prawami Stanów Zjednoczonych, że informacja w tym zawiadomieniu jest dokładna i pod karą krzywoprzysięstwa, że torrentbits.org upoważniony do działania jest były w imieniu właścicieli wyłącznych praw, które są gwałcone jako wyruszył w tym zawiadomieniu. W konsekwencji, torrentbits.org nigdy nie autoryzował materiału, by zostać wyjawiony albo opublikował przez ciebie albo twojego użytkownika(s) i pokaz materialnego kończyć się móc byciem trzymany odpowiedzialnym za naruszanie naszych prawo własności. Twoje nieustanne rozpowszechnianie tego materiału jest z naruszeniem torrentbits.org jest ustawowy, kontraktowy i inne prawa. Dlatego, torrentbits.żądania org, które natychmiast wymazujesz albo niszczysz wszystkie kopie i ustań i odstąp od posiania materiału otrzymanego z naruszeniem tego Agreement User, zawierając ale nie ograniczony do wszystkich miejsc, gdzie informacja może być dostępna od wszystkich komputerów, stron sieci i serwerów pod twoim albo posiadaniem twojego przedsiębiorstwa albo skontrolowany. Proszę natychmiast usuń grzeszący materiał i zawiadom nas na piśmie, że usunąłeś materiał od twoja strona sieci(s) albo innego nieupoważnionego miejsca. torrentbits.rezerwy org jego prawo szukać natychmiastowy sprawiedliwy, odnoszący się do nakazu i inna ulga, zawierając żądania szkód. To zawiadomienie nie będzie uważane, by być zrzeczeniem się jakichś praw albo środków, które wyraźnie są zarezerwowane. Dziękujemy dla twojej uprzejmości i natychmiastowej współpracy w tej sprawie. Twoja szybka odpowiedź była poproszona, żeby nielegalna gwałcąca działalność mogła zostać zatrzymana.

Prawa w tym Website / Restrictions: Rezerwujemy wszystkie prawa wyraźnie nie przyznane. torrentbits.org i / albo inne przyjęcia, które dostarczają, że ta strona internetowa i jego zawartość szczególnie zachowują tytuł, prawa posiadania i intelektualne prawa do własności majątkowej i zainteresowania zawierające ale nie ograniczony do jakiegoś możliwego prawa autorskiego, które oni mogą mieć i do intelektualnej własności, danych, plików i / albo potoki, które oni zawierają, zawierając spojrzenie i czują się wszystkiego oprogramowania, programów, stron sieci, potoków, albo rzeczy i do pochodnych prac. Ty nie jesteś pozwolony, by i zagwarantowujesz i uzgadniasz, że nie zrobisz albo ułatwisz jakiegoś z co następować: (1) widok albo przeegzaminuj kod źródłowy albo zadowol jakiegoś webpage, potoku, albo innej zawartości, czy tekst, html, Javascript, jpeg, gif, pdf, albo inaczej, ani czynić niezdolnym jakiś kod komputera albo oprogramowanie na tej stronie internetowej; (2) bezpośrednio albo pośrednio zmodyfikuj, wytłumacz, odwrotny inżynier, odwróć się zestawić, dekompilować, odwracają się zebrać się, rozmontować, albo utworzyć pochodne prace oparte na tej stronie internetowej albo jego zawartościach, ani zmienione jakiś wykonywalny kod, materiały, potoki, albo zadowolone dalej albo otrzymane przez tę stronę internetową, bez przed wyrażony napisanemu pozwoleniu o torrentbits.org jako przewidziany tu i, ponieważ cele zaszły naprzód; (3) potoki przechwycenia zawartości ekranu monitora, webpages, albo inna zawartość na tej stronie internetowej ani wyciągnij taką zawartość od kryjówki; (4) kopia, przechwycenie zawartości ekranu monitora, przeciągnie i upuść, rozprowadź, albo publicznie pokaż tę stronę internetową albo jego potoki albo inną zawartość, bez przed wyrażony napisanemu pozwoleniu o torrentbits.org jako przewidziany tu i, ponieważ cele zaszły naprzód; (5) umieszcza potoki albo inne pliki albo zadowala od tej strony internetowej albo opisów albo miejsc tego do peer-to-peer systemu współdzielenia dostępu do pliku albo umieszcza w indeksie do ten, ani do http, ftp, albo innego protokołu przesyłania plików albo peer-to-peer serwera; (6) narusza intelektualną własność, prywatność, albo prawa rozgłosu innych, ani pomija albo fałszywie przedstawia źródło albo początek jakiegoś potoku, zawartości, albo innej intelektualnej własności; (7) używa jakiegoś robota, pająka, pełzacza sieci, innego automatycznego urządzenia, albo ręcznego procesu, by skopiować nasze strony sieci, potoki, albo inna zawartość zawarła bez naszego przed wyrażonego napisane pozwolenie; (8) narusza instrukcje robota zawierające ale nie ograniczony robotowi instrukcje zawarte w etykietkach meta i robotach.txt układa dokumenty; (9) zajmować się jakąś działalnością, która może albo chcieć bezpośrednio albo pośrednio narzucać neproporcjonalnie dużego, nieoczekiwanego, albo nierozsądny ładunek naszej szerokości pasma strony internetowej albo infrastrukturze; (10) najem, dzierżawa, albo inaczej przeniosą się prawa do tej strony internetowej albo jego zawartości; (11) oszukuje, przenoszą się, czynią niezdolnym, ani usiłować oszukać, przenosić się, albo uczynić niezdolnym jakąś metodę ochrony przed kopiowaniem, cyfrowe znaki wodne albo inne własnościowe zawiadomienia, oznakowania, albo etykiety, które mogą zostać zawarte z webpages, potoki, tekst, albo inna zawartość, ani przetransmitować albo opublikować zawartość albo dane, od których łączonych chronionych prawem autorskim albo inne wystawione własnościowe zawiadomienia, albo wydawca, strony internetowej, albo przypisywania autora zostały usunięte; albo, (12) pomija albo zaciemnia imię TorrentBits, torrentbits.org, jakieś logo, albo jakaś własność, prawne, albo inne zawiadomienie, zawierające, ale nie ograniczony do, prawo autorskie, znak towarowy, patent, tajemnica handlowa, ograniczenie gwarancji, ograniczenia użycia, zaprzeczenia, albo jakichś innych okresów i / albo warunki zamierzały zostać pokazany.

ŻADNA GWARANCJA - "JAKO JEST" BEZ GWARANCJI JAKIEGOŚ RODZAJU co do DOKŁADNOŚ, PEŁNIA, ALBO NON - INFRINGEMENT: nie MA ŻADNEJ GWARANCJI DLA TEJ STRONY INTERNETOWEJ ALBO JEGO ZAWARTOŚCI ALBO ŁĄCZY się, ANI DLA JAKICHŚ POTOKÓW ALBO INNA ZAWARTOŚĆ PANOWAŁA ALBO INACZEJ w związku z TĘ STRONĄ INTERNETOWĄ. TorrentBits, torrentbits.ORG, CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WŁAŚCICIEL(S), INNI WŁAŚCICIELE PRAW, LICENCJODAWCA, AND / ALBO INNY AND PRZYJĘĆ ICH ODDZIAŁY, ALBO podobne, KTÓRE dostarczają TEGO AND STRONY INTERNETOWEJ JEGO ZAWARTOŚĆ, ZAWIERAJĄC REPRODUKCJE WYBRANYCH RZECZY OD ZBIORÓW, które AND LINKS ROBIĄ TAK "JAKO JEST", "JAKO DOSTĘPNY", AND Z WSZYSTKIMI BŁĘDAMI, BEZ POPARCIA UŻYTKOWNIKA ALBO GWARANCJI JAKIEGOŚ RODZAJU, ALBO WYRAZIŁ ALBO NASUNĄŁ, ZAWIERAJĄC, ALE nie OGRANICZONY DO, gwarancja domniemana AND MERCHANTABILITY FITNESS DLA SZCZEGÓLNEGO CELU, TYTUŁU, OCZEKIWANIA PRYWATNOŚCI, braku WIRUSÓW, plików z błędami, ALBO INNEGO ZŁOŚLIWEGO ALBO BŁĘDNEGO OPROGRAMOWANIA, DOSTĘPNOŚĆ, SOLIDNOŚĆ, JAKOŚĆ, DOKŁADNOŚ, POPRAWNOŚĆ, PEŁNIA, POPRAWNOŚĆ IDENTYFIKACJI POTOKU ALBO OPISU, COMPATABILITY, PUMKTUALNOŚĆ, PRZYZWOITOŚCI, AND FREEDOM OD NARUSZENIA. JAKIEŚ SKUTKI ALBO REZULTAT w wyniku UŻYCIA TEGO AND INFORMACJI CAŁE RYZYKO DOSTĘPU, BY ALBO UŻYJ TEGO AND STRONY INTERNETOWEJ JEGO ZADOWOLONYCH AND LINKS JEST Z TOBĄ. AND SPECYFIKACJI EQUIPMENT SĄ TEMAT, BY ZMIENIĆ się BEZ JAKIEGOŚ ZAWIADOMIENIA ALBO ZOBOWIĄZANIA PRZEZ US. POWINIEN STRONĘ INTERNETOWĄ ALBO JEGO ZAWARTOŚĆ, POTOKI, POBIERANIA, ALBO ŁĄCZYŁ się, ALBO NASZE KOMUNIKACJE ALBO ZAŁĄCZNIKI DO TEN UDOWADNIAJĄ, BY BYĆ WADLIWA, NIEDOKŁADNY, NIEPOPRAWNY, NIESOLIDNY, NIE spotkać JAKIEŚ Z TWOICH SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ, ALBO BYĆ INACZEJ NIEDOPUSZCZALNY, PRZYJMUJESZ KOSZT WSZYSTKIEGO KONIECZNEGO POPARCIA, NAPRAWY, ALBO SKORYGOWANIA. MY nie JESTEŚMY SKŁONNI ALBO odpowiedzialni za NONPERFORMANCE ALBO OPÓŹNIAMY się W WYSTĘPIE SPOWODOWANYM PRZEZ JAKIŚ POWÓD, CZY W ALBO NA zewnątrz NASZEJ KONTROLI, ZAWIERAJĄC ALE nie OGRANICZONY DO TECHNICZNYCH BŁĘDÓW JAKIEGOŚ RODZAJU, OPÓŹNIANY ALBO NIE ZDOŁANY ELEKTRONICZNYCH KOMUNIKACJI, ALBO NIEDOSTĘPNY ALBO NIE ZDOŁANY ZWIĄZKÓW SIECI. ŻADNA NAPISANA INFORMACJA ALBO USTNA RADA DANA PRZEZ US, UTWORZĄ GWARANCJĘ; ANI możesz polegać na JAKIEJŚ TAKIEJ RADZIE ALBO INFORMACJI.

Przez używanie tej strony internetowej, jawnie rezygnujesz z praw przyznany pod California Civil Code § 1542 (jeśli przydatny) który stwierdza że: " Ogólne wypuszczenie nie rozciąga się do żądań, których wierzyciel nie zna albo podejrzewają, by zaistnieć w jego przysłudze wtedy wykonywania wypuszczenia, którego, jeśli wieany przez jego musiał materialnie oddziałać na jego osadę z dłużnikiem" i (jako przydatny) rezygnujesz z wszystkich takich podobnych praw, który mogą zaistnieć w innych jurysdykcjach.

DOSTĘP, BY ALBO UŻYJ TEJ STRONY INTERNETOWEJ W JAKIEJŚ JURYSDYKCJI, KTÓRA nie POZWALA WYKLUCZENIA gwarancji domniemanej DOKŁADNIE jest ZAKAZANY. JEŚLI TE OKRESY są uważane AN za OFFER, AKCEPTACJA WYRAŹNIE jest OGRANICZONA DO TYCH OKRESÓW. Jeśli uzyskujesz dostęp do albo używasz tej strony internetowej z naruszeniem powyższego albo jakiegoś innego zaopatrzenia tego Agreement User albo w jakimś jursdiction, gdzie dostęp albo używać jest zakazany regulaminowo albo przez tego Agreement User, albo, jeśli utrzymujesz, że zrobiłeś tak, uzgadniasz zapłacić nam zakazaną opłatę kary użycia większego pietnaście tysiąc dolarów albo dziesięć razów strata, niepożądana odpowiedzialność, albo potencjalna odpowiedzialność, do której my jesteśmy wystawieni w wyniku twoich działań.

JEŚLI UŻYWASZ INFORMACJI, USŁUG, POZWOLEŃ, ALBO PRODUKTY trzecia strony ALBO ICH STRONA INTERNETOWA POŁĄCZYŁY się DO ALBO INACZEJ ODNIESIONY DO NA ALBO PRZEZ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, ALBO W JAKIEJŚ KOMUNIKACJI Z US, TAKA trzecia strona JEST WYŁĄCZNIE odpowiedzialne za JEGO INFORMACJE, USŁUGI, POZWOLENIA, AND PRODUCTS, AND, który WYPUSZCZASZ US OD JAKIEGOŚ AND WSZYSTKIE ŻĄDANIA, AND ŻĄDAŃ DAMAGES, FAKTYCZNY AND LOGICZNY, KAŻDY UPRZEJMY AND NATURE, WIEANY AND UNKNOWN, WYJAWIONY AND NIEUJAWNIONY, PODEJRZEWAŁ AND NIEPODEJRZEWANEGO, POWSTAJĄC Z Z ALBO W JAKIEJŚ DRODZE ŁĄCZONEJ Z TAKIMI INFORMACJAMI, USŁUGAMI, ALBO PRODUKTAMI, JAKIEŚ TRANSAKCJE MIĘDZY TOBĄ AND TAKA trzecia strona, AND JAKIEŚ SPORY MIĘDZY TOBĄ AND TAKA trzecia strona.

ANI MY ANI NASI DAWCY będziemy TRZYMANE odpowiedzialny za (I) JAKAŚ SZKODA DO, ALBO STRATA, WŁASNOŚĆ ALBO ZRANIENIE DO, ALBO ŚMIERĆ Z, OSOBY SPOWODOWAŁY BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO DO AN ACT ALBO OPUSZCZENIA, AND (II) JAKAŚ STRATA ALBO SZKODA SPOWODOWANA, BY OPÓŹNIAĆ się, ODWOŁANIE, ALBO ZAKŁÓCENIE W JAKIMŚ SPOSOBIE SPOWODOWAŁO PRZEZ PRAWA, REGULACJE, CZYNY ALBO NIEPOWODZENIA ZADZIAŁAĆ, ŻĄDANIA, ROZKAZY, ALBO WSTAWIANIA JAKIEGOŚ RZĄDU ALBO JAKIEGOŚ PODPODZIAŁU ALBO AGENTA, TEGO, ALBO PRZEZ CZYNY BOGA, STRAJKÓW, OGNIA, POWODZI, WOJNY, REBELII, TERRORYZMU, INSUREKCJI, CHOROBY, ZRANIENIA, KWARANTANNY, EPIDEMII, KRADZIEŻY, ALBO JAKAŚ INNA PRZYCZYNA(S) poza NASZEJ kontrolą. rezygnujesz z JAKIEGOŚ ŻĄDANIA PRZECIW US ALBO NASZYM DAWCOM DLA JAKIEGOŚ TAKA STRATA, SZKODA, ZRANIENIE, ALBO ŚMIERĆ. TA STRONA INTERNETOWA MOŻE zostać UŻYTA PRZEZ OSOBY NIE co najmniej OSIEMNAŚCIE (18) LATA pełnoletni ALBO INACZEJ NIE PRAWNIE ZDOLNY, BY UZGADNIAĆ przestrzec AND OKRESU CONDITIONS TEGO POROZUMIENIA UŻYTKOWNIKA TYLKO Z POZWOLENIEM ZARÓWNO (1) ICH RODZIC ALBO PRAWNY STRÓŻ, AND (2) WŁAŚCICIEL KOMPUTEROWEGO WYPOSAŻENIA UŻYTEGO, OBA, Z KOGO PRZYJMUJE TO POROZUMIENIE UŻYTKOWNIKA. UZGADNIASZ DOZOROWAĆ, AND PRZYJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PONIEWAŻ WSZYSCY JĘZ ASPEKT CZASOWNIKA AND UŻYCIA PRZYJMUJĄ odpowiedzialność finansową DLA WSZYSTKIEGO UŻYCIA TEGO AND STRONY INTERNETOWEJ JAKIEŚ ZWIĄZANE KOMUNIKACJE, ZAWIERAJĄC BEZ OGRANICZENIA JAKIEŚ UŻYCIE PRZEZ NIELETNICH ŻYJĄCYCH Z TOBĄ ALBO UCZESTNICZĄCYCH W TWOIM EDUKACYJNYM PROGRAMIE, AND ZAWIERAJĄCYM WSZYSTKIE UŻYCIA PRZEZ NIELETNICH ALBO INNYCH UŻYWAJĄCYCH TWOJE WYPOSAŻENIE Z ALBO BEZ TWOJEGO POZWOLENIA. ŻAŁUJEMY TĘ z powodu PRAWA COPPA, DZIECI POD WIEKIEM 13 LAT są ZAKAZANE OD KONTAKTOWANIA MIEJSCA TORRENTBITS PRZEZ E - MAIL ALBO INACZEJ, AND REQUESTS DLA POMOCY PRACY DOMOWEJ ALBO INNEJ INFORMACJI w imieniu TAKICH DZIECI MUSZĄ pochodzić z CHILD'S PARENT ALBO PRAWNY STRÓŻ.

TORRENTBITS.ORG MOŻE OKRESOWO ZROBIĆ AKTUALIZACJE, ZMIANY, POPRAWY, ALBO MODYFIKACJE, ALE nie ROBI ŻADNEGO ZAANGAŻOWANIA, BY ZROBIĆ TAK, AND MOŻE PRZERWAĆ ALBO PRZERWAĆ PROPOZYCJĘ TA STRONA INTERNETOWA W CAŁYM ALBO CZĘŚCI kiedykolwiek bez uprzedzenia. STRONA INTERNETOWA MOŻE TEŻ BYĆ CHWILOWO NIEDOSTĘPNA NA OSTATNI DZIEŃ(S) JAKIEGOŚ miesiąca kalendarzowego, PODCZAS KTÓREGO miesiąca NASZ WEBSITE'S POPULARITY PRZEBRAŁ MIARĘ MIESIĘCZNY "SZEROKOŚĆ PASMA" PRZYDZIAŁ. UZGADNIASZ NATYCHMIAST ZAWIADOMIĆ torrentbits.ORG PRZEZ E - MAIL JAKICHŚ BŁĘDÓW, HISTORYCZNYCH NIEDOKŁADNOŚCI, TECHNICZNYCH PROBLEMÓW, TYPOGRAFICZNYCH BŁĘDÓW, błędnych łączy, NIEPOPRAWNYCH ALBO tęskniąc za CYTATACH, WŁASNOŚCIOWA ZAWARTOŚĆ ZAWARŁA BEZ WYMAGANEGO POZWOLENIA, ALBO JAKICHŚ INNYCH WAD ALBO BRAKÓW, KTÓRE ODKRYWASZ NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, AND, który SKORYGOWANIE POTRZEBOWAŁO, JEŚLI ZNANY DO CIEBIE, CHOCIAŻ nie ROBIMY ŻADNEJ OBIETNICY, ŻE JAKIEŚ WADY ALBO BŁĘDY będą POPRAWIONE, AND TROCHĘ NIEUPOWAŻNIONEGO ALBO GWAŁCĄC UŻYCIE NASZEGO IMIENIA, POTOKÓW ALBO INNEJ ZAWARTOŚCI ALBO WŁASNOŚCI, ŻE ODKRYWASZ, GDZIE INDZIEJ.

ŻADNA GWARANCJA; ograniczenia odpowiedzialności : CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WŁAŚCICIEL(S), INNI WŁAŚCICIELE PRAW, LICENCJODAWCA, AND / ALBO INNE PRZYJĘCIA, KTÓRE dostarczają TEGO AND STRONY INTERNETOWEJ JEGO ZAWARTOŚĆ SZCZEGÓLNIE ZRZEKAJĄ się WSZYSTKIEGO WYRAŹNEGO AND gwarancja domniemana odnośnie AND INFORMACJI MATERIALS DOSTARCZONYCH TU, ZAWIERAJĄC ALE nie OGRANICZONY DO NON - INFRINGEMENT prawo własności, DOKŁADNOŚ, SOLIDNOŚCI, AND PERFORMANCE, AND nie będzie MIAŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA JAKICHŚ BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, LOGICZNYCH ALBO NIEISTOTNYCH SZKÓD POWSTAJĄCYCH Z Z ALBO WIĄZANIE, BY UŻYĆ AND INFORMACJI MATERIALS DOSTARCZYŁO TU. ANI ZAGWARANTOWUJEMY ANI REPREZENTUJEMY TO TWOJE UŻYCIE POTOKÓW ALBO INNA ZAWARTOŚĆ UPOWAŻNIŁA ALBO PANOWAŁA Z US ALBO NASZE ODDZIAŁY nie ZGWAŁCĄ NA PRAWACH trzecia stron. ZAWARTOŚCI TEJ STRONY INTERNETOWEJ ALBO KOMUNIKACJI Z US nie są ZAMIERZONE, AND nie MOŻE zostać ROZWAŻONY, JAKO opinia eksperta ALBO OPINIA.

W ŻADNYM WYDARZENIU BĘDZIEMY MY, JAKIŚ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WŁAŚCICIEL, INNY WŁAŚCICIEL PRAW, LICENCJODAWCA, STRONA INTERNETOWA ALBO ZAWARTOŚĆ, której DOSTARCZYCIEL, ALBO JAKIEŚ INNE PRZYJĘCIE, KTÓRE MOŻE UTWORZYĆ, PRZYCZYNIA się, SPONSOROWI, GOSPODARZA, LUSTRO, POZWOLENIE, AND / ALBO REDYSTRYBUOWAĆ TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ ALBO JEGO ZAWARTOŚĆ W CAŁYM ALBO ROZDZIELAĆ się, ALBO ICH OFICEROWIE, DYREKTORZY, AKCJONARIUSZE, PRACOWNICY, AGENCI, REPREZENTANCI, ALBO DOSTARCZYCIELE INFORMACJI BYĆ SKŁONNY DO CIEBIE DLA SZKÓD, ZAWIERAJĄC TROCHĘ OGÓLNY, SPECJALNY, KARNY, POŚREDNI, NIEISTOTNY ALBO szkody wtórne, KOSZT NABYWANIA POTOKÓW SUBSTYTUTU ALBO INNEJ ZAWARTOŚCI, ALBO STRATY DOCHODU ALBO DOCHODÓW POWSTAJĄCYCH z TYM POROZUMIENIEM, ALBO UŻYCIEM, NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE, ALBO NIEZDOLNOŚĆ, BY UZYSKAĆ DOSTĘP DO ALBO UŻYĆ TEJ STRONY INTERNETOWEJ, LICENCJONOWANEJ ZAWARTOŚCI, ALBO JAKIEJŚ INNEJ Z HIPERŁĄCZAMI STRONY INTERNETOWEJ, NIE ZWAŻAJĄC, CZY DOMNIEMANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ jest OPARTA NA SZKODA ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KONTRAKCIE, ZANIEDBYWANIU, ALBO JAKIMŚ INNYM PODSTAWIE, nawet, jeśli TAKI WŁAŚCICIEL, DOSTARCZYCIEL, ALBO INNE PRZYJĘCIE zostało DORADZONE MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD, AND NIE ZWAŻAJĄC, Z CZY TAKI RADZI się BYŁ FAKTYCZNY ALBO KONSTRUKTYWNY, AND POMIMO JAKIEGOŚ NIEPOWODZENIA PODSTAWOWEGO CELU JAKIEGOŚ OGRANICZONEGO ŚRODKA. UŻYCIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ W JAKIEJŚ JURYSDYKCJI, KTÓRA nie POZWALA, że TAKIE OGRANICZENIE SZKÓD DOKŁADNIE jest ZAKAZANE. TO ZAPRZECZENIE GWARANCJI JEST AN PODSTAWOWĄ CZĘŚCIĄ TEGO POROZUMIENIA UŻYTKOWNIKA. PONADTO, W ŻADNYM WYDARZENIU ZSUMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DO CIEBIE DLA WSZYSTKICH SZKÓD, STRAT, podstaw roszczenia AND, CZY W KONTRAKCIE, SZKODZIE, ZAWIERAJĄC ALE nie OGRANICZONY DO ZANIEDBYWANIA, ALBO INACZEJ, PRZEWYŻSZ ILOŚĆ ZAPŁACONĄ PRZEZ CIEBIE, JEŚLI JAKIŚ, DLA UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO ALBO UŻYWANIA TEJ STRONY INTERNETOWEJ ALBO JEGO ZAWARTOŚCI.

MAJEURE SIŁY: DODATKOWO, W DOMU NIE W OGRANICZENIU PORZUCANIA, nie MAMY JAKIEJŚ ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA JAKIEGOŚ NIEPOWODZENIA ALBO OPRÓŻNIAMY bycie skutkiem JAKIEGOŚ WARUNKU POZA NASZĄ SENSOWNĄ KONTROLĄ, ZAWIERAJĄC ALE nie OGRANICZONY DO CHOROBY, RZĄDOWEGO DZIAŁANIA ALBO aktów, TRZĘSIENIA ZIEMI ALBO INNYCH NATURALNYCH ZDARZEŃ, WARUNKÓW PRACY, ALBO awarii zasilania terroryzmu.

UZGADNIASZ, że AND COVENANT, BY OBRONIĆ PRZEZ PORADĘ ROZSĄDNIE PRZYJĄŁ PRZEZ US, SĄ MOCNYM NIESZKODLIWY, UWALNIAJĄ, AND WYNAGRADZAJĄ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WŁAŚCICIEL(S), INNYCH WŁAŚCICIELI PRAW, torrentbits.ORG, LICENCJODAWCA, AND INNE PRZYJĘCIA, KTÓRE DOSTARCZAJĄ ALBO UPOWAŻNIAJĄ TEGO AND STRONY INTERNETOWEJ JEGO ZAWARTOŚĆ, AND ICH ODDZIAŁY, OFICEROWIE, AND AGENTÓW SERVANTS (ALBO podobne) DLA, PRZECIW, AND na rachunek JAKIEGOŚ AND WSZYSTKIE SZKODY, ŻĄDANIA, ŻĄDANIA, POSTĘPOWANIA, GARNITURY, podstawy roszczenia, ORZECZENIA, OSADY, STRATY, ZOBOWIĄZANIA, WYDATKI, PODATKI, KARY, POBIERANIA PODATKÓW, KOSZTY, PŁATNOŚCI, ALBO ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ALBO podobne, ZAWIERAJĄC CONSULTANTS", ACCOUNTANTS" ATTORNEYS AND" OPŁATY AND koszty sądowe, POWSTAJĄC Z Z, WIĄŻĄC DO, W JAKIEJŚ DRODZE ŁĄCZONEJ Z, ALBO BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, ALBO będąc skutkiem TWOJEGO DOSTĘPU DO ALBO UŻYWAĆ ALBO ŹLE UŻYWAĆ TA STRONA INTERNETOWA ALBO ZRZESZONY ALGORYTM(S), OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, UŻYCIA INTERNETU, INFORMACJI, stron sieci, POTOKÓW, DOKUMENTÓW, TEKSTU, E - MAIL, ALBO INNEGO ZAWARTOŚCI, KOMUNIKACJI, ALBO UŻYCIA, ALBO TWOICH REPREZENTACJI PONIŻEJ, ALBO TWOJE POGWAŁCENIE TEGO POROZUMIENIA, ALBO FAKTÓW, KTÓRYCH, JEŚLI PRAWDZIWY BYŁBY Z NARUSZENIEM TEGO POROZUMIENIA, ZAWIERAJĄC ALE nie OGRANICZONY DO JAKIEGOŚ UŻYCIA, KTÓRE ROBISZ, WYCIERPIANY, ALBO DOPUSZCZONY, BY zostać ZROBIONY, ALBO TWOJE COFANIE INFORMACJI, ALBO TWOJEJ dostarczonej NIEDOKŁADNEJ INFORMACJI. DALEJ ZGADZASZ się, AND NIE W OGRANICZENIU TEGO, ŻE JAKIEŚ ŻĄDANIE(S) PRZEZ CIEBIE PRZECIW US TEMU JAK WYRAŹNIE nie jest AUTORYZOWANY TU ALBO W AN AMOUNT PRZEWYŻSZA TO WYRAŹNIE AUTORYZOWANE TU nie będzie WYKLUCZONY OD PORZUCANIA. DODATKOWO UZGADNIASZ, ŻE, JEŚLI TY jesteś ZAKAZANY Z DOSTĘPU, BY ALBO UŻYWASZ TEJ STRONY INTERNETOWEJ W CAŁYM ALBO DZIELISZ, ALE NIEMNIEJ JEDNAK UZYSKUJESZ DOSTĘP DO ALBO UŻYWASZ TEJ STRONY INTERNETOWEJ Z NARUSZENIEM ZAKAZU, ALBO W AN BEZPRAWNYM SPOSOBIE, ŻE PORZUCANIE będzie MIAŁO ZASTOSOWANIE, ALE ILOŚĆ będzie PODWOJONA JAKO KARA DLA WYSTAWIANIA US DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEDY TWOJE UŻYCIE zostało ZAKAZANE ALBO BEZPRAWNY. JEŚLI W KONSEKWENCJI SZUKAMY NAPISANE ZAPEWNIENIA OD CIEBIE DOTYCZĄC TWOJĄ OBIETNICĘ, BY WYNAGRODZIĆ AND US NIE ZDOŁASZ DOSTARCZYĆ TAKICH ZAPEWNIEŃ W SIEDMIU DNIACH, TWOJE NIEPOWODZENIE UTWORZY NARUSZENIE TEGO POROZUMIENIA UŻYTKOWNIKA, AND W TAKIM WYDARZENIU, UZGADNIASZ ZAPŁACIĆ US DODATKOWE SZKODY DLA TWOJEGO NIEPOWODZENIA, BY DOSTARCZYĆ TAKIE ZAPEWNIENIA W ILOŚCI DWA RAZÓW WIĘKSZY FAKTYCZNEJ ALBO POTENCJALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI TAK UTWORZYŁ DO KAŻDYCH TAKICH SZKÓD, ŻĄDANIA, ŻĄDANIA, POSTĘPOWANIA, GARNITURU, podstawy roszczenia, ORZECZENIA, OSADY, STRATY, ZOBOWIĄZANIA, WYDATKU, PODATKU, KARY, POBIERANIA PODATKÓW, KOSZTA, PŁATNOŚCI, ALBO ODPOWIEDZIALNOŚCI, ALBO podobnego, ALBO DWADZIEŚCIA TYSIĄC U.S. DOLARY KAŻDE.

ZDECYDOWANIE SPORU JAKIŚ AND WSZYSCY AND SPORÓW CONTROVERSIES POWSTAJĄCY PONIŻEJ ALBO wiążący się z TĘ STRONĄ INTERNETOWĄ (ZAWIERAJĄC ALE nie OGRANICZONY DO JAKIEGOŚ ŻĄDANIA, KTÓRE WYZYWA WAŻNOŚĆ, ENFORCEABILITY, ALBO ZAKRES TEGO POROZUMIENIA UŻYTKOWNIKA) KTÓRY, który PRZYJĘCIA SĄ NIEZDOLNE, BY POSTANOWIĆ, będzie POSTANOWIONY W FORUM JAKO ZDECYDOWANY W JEDYNEJ DYSKRECJI torrentbits.ORG KTÓRY MOŻE ZAWRZEĆ, ALE nie jest OGRANICZONY DO MEDIACJI, AND / ALBO KOŃCOWY AND BINDING ARBITRATION POD AND REGUŁ PROCEDURES STOWARZYSZENIA ARBITRAŻU AMERICAN, wszystko, KTÓRE POSTĘPOWANIE(S) BĘDZIE W TWOIM WYDATKU (AND NIE na koszt torrentbits.ORG, WŁAŚCICIEL PRAWA AUTORSKIEGO(S), INNI WŁAŚCICIELE PRAW, LICENCJODAWCA, AND / ALBO INNE PRZYJĘCIA, KTÓRE dostarczają TEGO AND STRONY INTERNETOWEJ JEGO ZAWARTOŚĆ), MOŻE zostać PROWADZONY PRZEZ E - MAIL, INNĄ ELEKTRONICZNĄ METODĘ KOMUNIKACJI, ALBO TELEFONICZNE połączenie konferencyjne, ORZECZENIE MOŻE zostać WESZŁY DO W JAKIMŚ SĄDZIE KOMPETENTNEJ JURYSDYKCJI, nie JEST ŻADNA WŁADZA DLA JAKICHŚ ŻĄDAŃ, BY zostać USŁYSZANY NA CLASS - ACTION PODSTAWIE ANI ŁĄCZY się Z ŻĄDANIAMI INNYCH PRZYJĘĆ, AND CIEBIE nie MOŻE PRZYNIEŚĆ JAKIŚ TAKIEGO DZIAŁANIA POWSTAJĄCEGO PONIŻEJ ALBO wiążącego się z TYM POROZUMIENIEM UŻYTKOWNIKA ALBO STRONA INTERNETOWA PÓŹNIEJ NIŻ JEDEN ROK, GDY podstawa roszczenia NAROSŁA. DOSTĘPNE ŚRODKI ZAWIERAJĄ ALE nie są OGRANICZONE DO ODNOSZĄCY SIĘ DO NAKAZU AND ULGI MONETARNYCH SZKÓD. DLA CELÓW PRAWNEJ INTERPRETACJI PONIŻEJ, AND POMIMO JAKIEGOŚ prawa precedensowego DO PRZECIWIEŃSTWA, PRZYJĘCIA DO TEN ZGADZAJĄ się AND OKREŚLAJĄ TEGO TWÓJ UŻYWAJĄCY AN TORRENT(S) ALBO INNA ZAWARTOŚĆ PANOWAŁA Z US ALBO TEJ STRONY INTERNETOWEJ BEZ POZWOLENIA UTWORZĄ SZKODĘ WYMAGAJĄCĄ WYNAGRODZENIE, ŻE KAŻDY POTOK ZAWARŁ NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ BYŁ AND ROZSTRZYGAJĄCO będzie PRZYPUSZCZONY, BY CYFROWO zostać ZMODYFIKOWANY AND PRZYWRÓCIŁ W SPOSOBIE, KTÓRY MA DOSTATECZNĄ ORYGINALNOŚĆ, BY UTWORZYĆ NOWĄ ODDZIELNĄ POCHODNĄ PRACĘ POD prawo autorskie, ŻE TAKIE POTOKI nie SĄ W własności ogółu, ŻE TA STRONA INTERNETOWA JEST KOMPILACJĄ POSIADAJĄCĄ ORYGINALNOŚCI Z NOWYM MATERIAŁEM DODANYM, AND, KTÓRY prawo autorskie nie NABYWA PRAWEM PIERWOKUPU prawem o zobowiązaniach umownych. PONIEWAŻ TA STRONA INTERNETOWA MOŻE LEGALNIE zostać UŻYTA TYLKO PRZEZ TE, KTÓRE SĄ ZARÓWNO PRAWNIE ZDOLNY PRZYJMOWANIA TEGO POROZUMIENIA UŻYTKOWNIKA BEZ MODYFIKACJI, AND, KTÓRY faktycznie TAK PRZYJMUJE AND zgadzają się z WSZYSTKIMI AND ZAPASÓW POŻYWIENIA INTERPRETATIONS jak podano TU, AN AND WAŻNY CEL TEGO POROZUMIENIA UŻYTKOWNIKA JEST dostarcza PEWNOŚCI PRAWNEGO AND INTERPRETACJI W KONSEKWENCJI, BY OSIĄGNĄĆ SKUTEK(S) PRZEWIDZIANEGO PRZEZ TEN DOKUMENT ? POMIMO AND NIEWIADOMEJ DIFFICULTY INACZEJ USIŁOWANIA ZASTOSOWAĆ ZAŁOŻONEGO AND / ALBO NIEUSTABILIZOWANE PRAWO wobec NOWEJ TECHNOLOGII ? JEŚLI JAKAŚ SPRAWA ALBO WYJŚCIE(S) W SPORZE jest PRZEWIDZIANY PRZEZ ZAOPATRZENIE(S) TEGO POROZUMIENIA UŻYTKOWNIKA, OSOBA(S) ORZEKAJĄCEGO SPÓR DADZĄ NAJWYŻSZEMU SZACUNKOWI DO TAKIE ZAOPATRZENIE(S) AND będzie z pewnością ZDECYDUJE się SPRAWĘ W SPOSOBIE zgodnym z ZAOPATRZENIEM(S) TEGO AND, TAK JAK DO ACHIVE SKUTEK jak podano TU. ostatecznie ŻE TY JESTEŚ RZĄDOWYM BYTEM, rezygnujesz z SUWERENNEGO AND ODPORNOŚCI DALEJ OKREŚLIĆ AND ZGODZIĆ się, ŻE JAKIEŚ UŻYCIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ ALBO JEGO ZAWARTOŚCI, OPRÓCZ JAKO DOPUSZCZONY TU, UTWORZĄ BRAĆ WYMAGAJĄCEGO TYLKO WYNAGRODZENIE JAKO KOMPLET NAPRZÓD TU. TO POROZUMIENIE UŻYTKOWNIKA będzie ZINTERPRETOWANE POD AND RZĄDZONYM PRZEZ PRAWO CALIFORNIA jako taki PRAWA odnosi się do POROZUMIEŃ MIĘDZY CALIFORNIA MIESZKAŃCÓW WESZŁYCH DO DO AND, BY zostać WYKONANY W STANIE CALIFORNIA, AND POD PRAWEM ZJEDNOCZONYCH STANÓW AMERICA, ALBO TAKIEJ ALTERNATYWNEJ JURYSDYKCJI JAKO torrentbits.ORG MOŻE WYZNACZYĆ na piśmie od czasu do czasu będą MIELI ZASTOSOWANIE, BEZ SZACUNKU DO JEGO KONFLIKTU ZAOPATRZEŃ PRAWA. TO JEST ZAMIAR PRZYJĘĆ DO TEN, ŻE AND FORUM JURISDICTION być WYBRANY PRZEZ torrentbits.ORG WIĘC, ŻE TAK DALECE, PONIEWAŻ TO JEST MOŻLIWE, KOSZTY ZDECYDOWANIA SPORU są POMNIEJSZONE, SKUTEK będzie DANY ZAMIAROWI ZAMANIFESTOWANEMU, AND WSZYSTKIE PORCJE TEGO POROZUMIENIA zostać TRZYMANY WYKONALNEGO, WAŻNEGO AND OPERATIVE.

UZGADNIASZ NIE WYSŁAĆ US coś , co MY nie jesteśmy POZWOLENI, BY OPUBLIKOWAĆ, AND / ALBO HONORARIUM REPUBLISH WOLNE. OKOŁO PODDAJĄC ALBO PRZYZNAJĄC US ACCESS, UŻYWANIE TROCHĘ E - MAIL ŁĄCZU NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, PRZETRANSMITOWAĆ PRZEZ E - MAIL, ALBO INACZEJ POSYŁAJĄC, PRZYCZYNIAJĄCEJ, POD WARUNKIEM, ŻE DO US, DO PISANIA DO ALBO O US, ALBO OKOŁO PRZYZNAJĄC US PERMISSION, BY UŻYĆ MATERIALNEGO, ZADOWOLONEGO AND / ALBO INFORMACJE, ZAWIERAĆ ALE nie OGRANICZONY DO TEKSTU, stron sieci, POTOKÓW, MAP, IMION, PRZYNALEŻNOŚCI, DANYCH, RECENZJI, ARTYKUŁÓW, AND / ALBO PLIKI, REPREZENTUJESZ AND ZAGWARANTOWUJĄCEGO, ŻE TY JESTEŚ AND WŁAŚCICIELA MIEĆ UPOWAŻNIENIE DO REGULUJĄCEGO AND ROZPROWADZAJĄ TAKIEGO MATERIALNEGO, ZADOWOLONEGO AND / ALBO AND INFORMACJI EXERCISE TAKIE PRAWA, ŻE TAKI MATERIALNY JEST NONPROPRIETARY, ŻE TWOJE POSYŁANIE ALBO czynienie dostępnym DO AND US, który NASZE OPUBLIKOWANIE TAKIEGO MATERIAŁU ROBI funktorowi NIE - I nie ZGWAŁCI TROCHĘ TRZECI PARTY'S COPYRIGHT, ZNAKU TOWAROWEGO, ALBO INNYCH prawo własności ALBO WŁAŚCIWY REKLAMOWEGO ALBO PRYWATNOŚCI ANI NARUSZAĆ TROCHĘ PRZYDATNE PRAWO, USTAWĘ, NAKAZ ALBO PRZEPISOWY, ANI ZOBOWIĄZANY US, BY OPUBLIKOWAĆ POTOK ALBO INNEGO ZADOWOLONEGO, AND, który PRZYZNAJESZ AN US NIEOGRANICZONEMU, WIECZNY, TRWAŁY, NIEODWOŁALNY, PRZENOŚNY, SUBLICENSABLE (PRZEZ WIELOKROTNE WARSTWY), NON - EXCLUSIVE, BEZWARUNKOWY, W PEŁNI PAID - UP, HONORARIUM WOLNE LICENCYJNE DO WSZELKICH PRAW DO TAKIEGO MATERIALNEGO, ZADOWOLONEGO AND / ALBO INFORMACJE, ŻE POZWOLENIE STYPENDIÓW DLA UŻYCIA, GDZIEKOLWIEK PRZEZ WSZECHŚWIAT, W DOMU TROCHĘ SPOSÓB, AND DLA TROCHĘ CEL (ZAWIERAĆ ALE nie OGRANICZONY w prawo, BY ROZMNAŻAĆ się, PUBLIKUJĄ, SPRZEDAJĄ się, AND ROZPROWADZAJĄ KOPIE PRAC ZAWIERAJĄCYCH WKŁAD, SELEKCJE OD TEN, AND AND TRANSLATIONS INNY POCHODNY AND PRAC / ALBO EDYCJE), BEZ WYNAGRODZENIA DO CIEBIE, JEDNAKŻE NASZE USIŁOWANIE ROZWIJA się, ZAWIERAĆ ALE nie OGRANICZONY, BY WYKONYWAĆ WSZELKIE PRAWA, PONIŻEJ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM (ZAWIERAĆ ALE nie OGRANICZONY, DO PONIEWAŻ PEŁNY OKRES, AND WSZELCY AND ODNOWIEŃ EXTENSIONS TEGO), INTELEKTUALNA WŁASNOŚĆ, AND OPOWIEDZIAŁ PRAWA, W DOMU TROCHĘ MEDIA TERAZ ZNANE ALBO AKTUALNIE nie ZNANE, AND WŁAŚCIWY, BY UPOWAŻNIAĆ ALBO AUTORYZOWAĆ INNYCH, BY ZROBIĆ, LICENCYJNY, ALBO AUTORYZUJĄ TROCHĘ ALBO wszystkie powyższe, AND (JEŚLI TY JESTEŚ AUTOREM ALBO WŁAŚCICIELEM PRAW PODDANY POPRZEDNIO NIE WYDANY ZADOWOLONY) ŻE WYZNACZASZ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO torrentbits.ORG, AND (JEŚLI PRZYDATNY) ŻE WSZYSTEK SO - CALLED MORALNE PRAWA W TAKIM MATERIALE zostały ZREZYGNOWANE. PROSZĘ BĄDŹ NIEZMIERNIE OSTROŻNY NIE COŚ czego nie POSIADASZ DAROWAĆ, PONIEWAŻ ROBIENIE TAK MOGŁOBY WYSTAWIĆ CIEBIE DO PRAWNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA prawego autorski NARUSZENIA ALBO INNYCH POGWAŁCEŃ PRAW, AND, który UZGADNIASZ OBRONIĆ, SĄ MOCNYM NIESZKODLIWY, AND WYNAGRADZAJĄ US OD JAKIEJŚ WYNIKAJĄCEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ALBO STRATY. JAKIEŚ ULEGŁOŚCI, WKŁADY, PYTANIA, KOMENTARZE, REAKCJA, SUGESTIE, POMYSŁY, TECHNIKI, POJĘCIA, KNOW - HOW ALBO INNY odbiór informacji PRZEZ torrentbits.ORG będzie UWAŻANY NIE BYĆ POUFNYM AND MOŻE SWOBODNIE zostać UŻYTY, ZREDAGOWANY, ZMODYFIKOWANY, PRZYSTOSOWANY, WYTŁUMACZONY, POSIANY, OPUBLIKOWANY, USUNIĘTY, UPOWAŻNIONY, WYJAWIONY, AND / ALBO ROZPROWADZONY PRZEZ torrentbits.ORG BEZ AND OGRANICZENIA BEZ WYNAGRODZENIA, GDZIEKOLWIEK, W JAKIMŚ SPOSOBIE, AND DLA JAKIEGOŚ CELU W OGÓLE. MONETARNE PREZENTY TEŻ ZNACZNIE są DOCENIONE, BĘDZIE NIEOGRANICZONY, AND MOŻE zostać UŻYTY DO JAKIEGOŚ CELU. MY nie JESTEŚMY PUBLICZNYM BYTEM, ANI IRC § 501(c)(3) ZAKWALIFIKOWAŁ się. CHCEMY dostarczyć ODPOWIEDNIEGO KREDYTU NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ DLA DARÓW ZAWARTOŚCI KIEDYKOLWIEK MOŻLIWYCH, W NASZEJ JEDYNEJ DYSKRECJI ? JEŚLI CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KREDYT, PROSZĘ UPEWNIAĆ się, BY dać US zna TWOJEGO AND IMIENIA MÓWIĄ US, CZY MASZ PREFEROWANĄ FORMĘ KREDYTU. KIEDY POSYŁASZ ALBO E - MAIL TO, IT'S NASZ.

Prywatność i Statement Security, którego We nie chcemy, spytaj dla, albo potrzebuj twoją prywatną informację, więc to jest twoja odpowiedzialność i polegamy na tobie, by wybrać, skonfigurować i obsłużyć twój komputer i łącząc w sieć wyposażenie, obsługując system, przeglądarkę internetową, e-mail i opowiedziane oprogramowanie, etc. ochronić twoją prywatność i bezpieczeństwo ogólnie do zasięgu, który wolisz i dostarczyć nas tylko z informacją, że chcesz, byśmy mieli i użyli bez ograniczenia. Lubimy być w stanie się, by przyznać zasługę na tej stronie internetowej dla darowanych potoków albo innej zawartości, jeśli dawcy znać ich imię i nazwisko i / albo ich URL strony internetowej. Odkąd trzecia strony dostarcza rozmaitości wartościowych usług takie jak prowadzenia stron www [Valueweb.netto, & Comcast.netto], kloce serwera i zlokalizuj daną, połączone strony internetowe, liczniki wizyt (że też mówić nam, którym paginuje gości wolą), przeszukując zawartość miejsca i sieć (od którego uczymy się jacy goście tematu szukają i jakie metody wyszukiwania są używane), spełnienie rozkazów książki, etc. i mamy małą wiedzę i żadną kontrolę przyjęcie przez trzeciego jest częste nieodpowiedni i często zmieniając prywatność i polityków bezpieczeństwa i praktyki (który niestety nie może dostosować się do ich określonych polityk), silnie polecamy poszły za minimalną ogólną prywatnością i środki bezpieczeństwa (między innymi) którzy nie są określeni do tej strony internetowej, jeśli i do zasięgu, że życzysz utrzymać twoją prywatność: (1) używał serwera pośredniczącego, który chowa twój faktyczny adres IP, żeby to nie ukazało się w plikach dziennik serwera; (2) jeśli umożliwiasz herbatniki, które wiele stron internetowych wymaga obsługiwać właściwie (ale, który, który nie robimy aktualnie i nigdy nie używamy, ale, który jest użyty do trzecia strony), powinieneś wymazać ich co najmniej codziennych; (3) używa przeglądarki, która cofa odnoszącego URL, jeśli wolisz tę opcję; (4) używa bariery ochronnej ukrycia sprzętu komputerowego; (5) regularnie używa aktualnego wirusa sprawdzającego, kopii zapasowej i oprogramowania naprawy dysku; (6) oprogramowanie bezpieczeństwa użycia, które usiłuje dostrzegać i zapobiec potajemne zdobycie i transmisję osobistych identyfikatorów takie jak imion, użytkownika - id albo numerów, adresy poczty elektroniczne, unikalna maszyna określone identyfikatory takie jak trwały ethernet MAC twojego komputera ( sterowanie dostępem Media) adres albo herbatniki zgromadziło DOBRO (Globally nazwa unikalna), albo twój faktyczny adres IP, (7) używa utajniania wysokiej jakości dla wszystkiego prywatnego, jeśli nie wszystkie komunikacje; (8) nigdy nie wysyła informacji poufnej albo informacji nie zamierzonej dla opublikowania używającego jakieś łącze e-maila na tej stronie internetowej; (9) być świadomymi, że adresami pocztami elektronicznymi ukazującymi na stronach internetowych jest zależny, by nadużyć przez spammers; i, niezmiernie ważny, (10) blokuje wszystkich gospodarzy, którzy nie dostosowują się do twoich oczekiwań właściwego zachowania. Żadne środki bezpieczeństwa Site torrentbits nie są potrzebowane, by ochronić darowaną informację albo zawartość albo nie są wyjawione osobiście identyfikowalnymi informacjami i przynależnością dawcy od publicznie bycia oglądnięty i / albo rozprowadzony, jako i pomimo jakiegoś zawiadomienia do przeciwieństwa, to zupełnie jest zamierzone, by być dostępne do torrentbits.org dla opublikowania.

PRZEZ KLIKANIE NA JAKIMŚ POTOKU ALBO ŁĄCZU, BY WSKAZAĆ "I PRZYJMUJĘ," PRZEZ UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO AND PRZEGLĄDAJĄCEGO TA STRONA INTERNETOWA, ALBO PRZEZ WYSYŁANIE AN US E - MAIL ALBO INNEJ KOMUNIKACJI, CZY DIRETLY ALBO POŚREDNIO, PODKREŚLASZ, ŻE MASZ PRZECZYTANY AND zgadza się na TO POROZUMIENIE UŻYTKOWNIKA, BEZ OGRANICZENIA, ŻE ROZUMIESZ TO POROZUMIENIE UŻYTKOWNIKA, AND, ŻE TY PRAWNIE jesteś AUTORYZOWANY, BY WYRAZIĆ ZGODĘ, BY zostać były ZWIĄZANY z AND OKRESÓW CONDITIONS JAKO PRZEDSTAWIONY W TYM POROZUMIENIU UŻYTKOWNIKA. NIEUSTANNA AKCEPTACJA WSZYSTKICH TYCH OKRESÓW JEST WARUNKIEM TEGO AND POROZUMIENIA jest WYMAGANY DLA TWOJEGO DOSTĘPU DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Spamowanie, jak również powtarzające się, nękając, groźny, niepożądany, wulgarny, świecki, obelżywy, niegrzeczny, nieprawdziwy, dyskredytując i / albo wyłączone wiadomości tematu albo inne komunikacje do nas albo dotycząc tę stronę internetową zupełnie jest zakazany. Nie możesz wysłać nam niezamawianych ogłoszeń przez e-mail albo faksujesz, ani wołasz nas telefonicznie, ani wysyłasz e-mail nasz adres albo domena(s) który nie zawiera naszego ważnego adresu w "Aby:" i / albo "cc:" główka, ani, który nie ma nie trafiać, uninformative, albo wprowadzając w błąd "Subject:" główka i / albo adres powrotny, ani bez pozwolenia od listy adresowego, ani zawierając ciało wiadomości html, ani mając załączniki inne niż darowane potoki i / albo inna darowana zawartość wiążąca się z tematem tej strony internetowej, ani zawierająca wirusa komputerowego, robaka, albo inny skorumpowany albo złośliwy kod, ani zawierająca własnościową zawartość, której nie posiadasz i / albo skontroluj, ani możesz skopiować albo umieścić nasz adres poczty elektroniczny, ani jakiś adres poczty elektroniczny w naszych domenach albo posiadać przez nas, ani jakiś adres poczty elektroniczny znalazł na tej stronie internetowej albo panował od nas w jakiejś bazie danych albo na jakimś liście adresowym. Uzgadniasz zapłacić nam trzem tysiąc dolarów na niezamawianym e-mailu wysłanym albo rozmowa telefoniczna i pietnaście tysiąc dolarów na adres poczty elektroniczny dodali do twojego handlowego listy adresowego z naruszeniem powyższego, plus szkody.

Wszystkie zawartości na tej stronie internetowej, zarówno tekstowy i graficzny, zawierając ale nie ograniczony do kodu komputera i obrazów i wszystkiego e-maila albo innych wiadomości albo korespondencji od torrentbits.org jest własnością torrentbits.org, jest zastrzeżony sobie prawa autorskie i nie może zostać powielony albo są opublikowany bez pozwolenia. TorrentBits, torrentbits.org, torrentbits.com i torrentbits.sieć są znaki towarowe i znaki usługi torrentbits.org. "TorrentBits" jest tytułem tego opublikowania tylko.

Prawo autorskie 2006, 2007 przez Central Torrent. Wszelkie prawa zastrzeżone .

Powered by tbsource modified by Chillo & Palagin design by TS2 © 2006-2009
Strona wygenerowana w 0.000026 sekundy z 2 zapytaniami